RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Automatické zohlednění hmoty od vlastní tíhy
 • Přímý import hmot ze zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení
 • Volitelná definice přídavných hmot (uzlových, liniových, plošných a setrvačních hmot)
 • Kombinace hmot v různých hmotových stavech nebo kombinací hmotových stavů
 • Přednastavené kombinační součinitele podle EC 8
 • Volitelný import z průběhu normálových sil (například při uvažování předpětí)
 • Změna tuhosti (například import neaktivních prutů nebo tuhosti z modulu RF‑/CONCRETE)
 • Zohlednění neúčinných podpor nebo vypadávajících prutů
 • Možná definice několika stavů vlastního kmitání (například analýza různých hmot nebo úprav tuhosti)
 • Výsledky vlastních čísel, úhlových frekvencí, vlastních frekvencí a period
 • Stanovení vlastních tvarů a hmot v bodech sítě konečných prvků
 • Výsledky modálních hmot, efektivních modálních hmot a součinitelů modálních hmot
 • Zobrazení a animace vlastních tvarů
 • Různé možnosti úprav vlastních tvarů
 • Dokumentace číselných a grafických výsledků v tiskovém protokolu

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD