RF-INFLUENCE | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

000377 2. sierpnia 2015 Ogólne RF-INFLUENCE Mosty

Model z programu RFEM, który może składać się z prętów i/lub powierzchni, jest analizowany w określonym punkcie poprzez przyłożenie obciążenia jednostkowego o zdefiniowanej wartości oraz kierunku. RF-INFLUENCE określa, jak obciążenie jednostkowe wpływa na siły wewnętrzne w badanym punkcie.

Symulacja przedstawiona jest w sposób graficzny przez linię wpływu lub powierzchnię wpływu, które wynikają z wielkości obciążenia, siły lub momentu na badany punkt modelu. Dane te można wykorzystać do dalszej analizy lub do sprawdzenia zachowania modelu.

RF-INFLUENCE określa linie wpływu i powierzchnie wpływu dla modeli prętowych jak i powierzchniowych.

RFEM Inne
RF-INFLUENCE 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie linii wpływu oraz powierzchni wpływu wynikających z działania stałych sił wewnętrznych

Cena pierwszej licencji
580,00 USD