RF-INFLUENCE | Vstupní data

Funkce programu

000377

18. června 2015

Obecné RF-INFLUENCE Mostní konstrukce

Model prutové nebo plošné konstrukce vytvořený v programu RFEM se posuzuje v určitém bodě prostřednictvím působení jednotkového zatížení s definovanou velikostí a směrem. Při tom se určí, jakým způsobem ovlivňuje jednotkové zatížení vnitřní reakce ve zkoumaném bodě.

Tato simulace je graficky znázorněna příčinkovou čarou nebo plochou, která vzniká v důsledku velikosti síly nebo momentu ve zkoumaném bodě modelu. Grafické znázornění lze využít k dalším analýzám nebo ke kontrole chování modelu.

Přídavný modul RF-INFLUENCE určuje příčinkové čáry a plochy modelů, které se skládají z prutů i ploch.

RFEM Ostatní
RF-INFLUENCE 5.xx

Přídavný modul

Stanovení příčinkových čar a ploch

Cena za první licenci
580,00 USD