RF-MAT NL | Funkcje programu

Funkcja produktu

000380 22. czerwca 2016 Ogólne RF-MAT NL Analiza nieliniowa

Dzięki RF-MAT NL dostępne są następujące materiały:

Izotropowo plastyczny 1D/2D/3D oraz izotropowo nieliniowo sprężysty 1D/2D/3D

Możliwy jest wybór spośród trzech różnych typów:

  • Podstawowy (definiowanie naprężenia zastępczego, dla którego materiał ulega uplastycznieniu)
  • Bilinearny (definiowanie naprężenia zastępczego i modułu umocnienia)
  • Wykres:
    • określenie wielokątnego wykresu naprężeń i odkształceń
    • Możliwość zapisu / importowania
    • Interfejs z MS Excel
Ortotropowo plastyczny 3D (Tsai-Wu 3D)

Dzięki temu modelowi materiałowemu możliwe jest zdefiniowanie poszczególnych parametrów (moduł sprężystości, moduł sprężystości przy ścinaniu, współczynnik Poissona) oraz wytrzymałości materiałowej (rozciąganie, ściskanie, ścinanie) w dwóch lub trzech kierunkach.

Mur izotropowy 2D

Możliwe jest określenie granicznego naprężenia rozciągającego σx,granica oraz σy,granica jak również współczynnika CH.

Uszkodzenie izotropowe 2D/3D

Ten model materiałowy pozwala na zdefiniowanie asymetrycznych wykresów naprężenie-odkształcenie. Moduł E jest obliczany jako Ei = (σii-1) / (εii-1) na każdym etapie wykresu naprężenie-odkształcenie.

RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD