RF-LAMINATE | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Ogólna analiza naprężeń
 • Zintegrowane w programie RFEM graficzne i numeryczne przedstawianie naprężeń i stopni wykorzystania
 • Obliczenia przy użyciu różnych przypadków obliczeniowych
 • Wysoka wydajność dzięki małej ilości danych początkowych
 • Dostosowywanie analizy poprzez szczegółowe ustawienia dla obliczeń podstawowych i uzupełniających
 • Na podstawie wybranego modelu materiałowego oraz znajdujących się w nim warstw, RF-LAMINATE tworzy miejscową całkowitą macierz sztywności powierzchni w programie RFEM. Dostępne są następujące modele materiałowe:
  • Ortotropowy
  • Izotropowy
  • Zdefiniowany przez użytkownika
  • Hybrydowy (dla kombinacji modeli materiałowych)
 • Możliwość zapisywania często używanych konstrukcji warstwowych w bazie danych
 • Określanie naprężeń podstawowych, tnących i zastępczych
 • Oprócz naprężeń podstawowych, RF-LAMINATE pokazuje naprężenia według DIN EN 1995-1-1 oraz interakcję tych naprężeń w tabelach wyników.
 • Obliczanie naprężeń dla części konstrukcyjnych o niemal dowolnym kształcie
 • Naprężenia zastępcze obliczane według różnych podejść:
  • Hipoteza energii odkształcenia (von Mises)
  • Hipoteza największych naprężeń stycznych (Tresca)
  • Kryterium maksymalnego naprężenia głównego (Rankine)
  • Kryterium odkształcenia głównego (Bach)
 • Obliczanie poprzecznych naprężeń stycznych według Mindlina, Kirchhoffa lub ustawień użytkownika
 • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności poprzez sprawdzenie przemieszczeń powierzchni
 • Odkształcenia graniczne określane przez użytkownika
 • Możliwość uwzględnienia połączenia wartw
 • Szczegółowe wyniki tabelaryczne i graficzne zawierające różne składniki naprężenia i stopnie wykorzystania
 • Przedstawianie naprężeń dla każdej warstwy w modelu
 • Wykaz materiałów dla obliczanych powierzchni
 • Połaczenie wartw bez możliwości ścinania

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-LAMINATE 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD