RF-LAMINATE | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Obecná analýza napětí
 • Grafický a číselný výstup napětí a využití plně integrovaný do programu RFEM
 • Flexibilní posouzení s různým uspořádáním vrstev
 • Vysoká efektivita z důvodu malého množství požadovaných vstupních dat
 • Flexibilita díky podrobným možnostem nastavení pro základní a rozšiřující výpočty
 • Na základě zvoleného materiálového modelu a v něm obsažených vrstev se vytvoří lokální celková matice tuhosti dané plochy v programu RFEM. K  dispozici jsou tyto materiálové modely:
  • Ortotropní
  • Izotropní
  • Uživatelský
  • Hybridní (pro kombinace materiálových modelů)
 • Možnost uložení často používaných struktur vrstev do databáze
 • Stanovení základních, smykových a srovnávacích napětí
 • Kromě základních napětí jsou k dispozici napětí podle DIN 1052 a také interakce těchto napětí
 • Analýza napětí pro konstrukční dílce téměř libovolných tvarů
 • Srovnávací napětí podle různých hypotéz:
  • Energetická hypotéza (von Mises)
  • Teorie maximálního smykového napětí (Tresca)
  • Podmínka maximálního hlavního napětí (Rankine)
  • Podmínka maximálního poměrného přetvoření (Bach)
 • Výpočet příčných smykových napětí podle Mindlina, Kirchhoffa nebo uživatelsky definovaných požadavků
 • Posouzení mezního stavu použitelnosti pomocí kontroly posunutí ploch
 • Uživatelsky definované nastavení mezního průhybu
 • Volitelné zohlednění spřažení vrstev
 • Diferencované výsledky jednotlivých složek napětí a využití napětí v tabulkách výsledků a grafice
 • Výsledná napětí pro každou vrstvu modelu
 • Výkaz materiálu pro posuzované plochy
 • Možnost úplně plynulého spřažení vrstev

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-LAMINATE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení vícevrstvých ploch

Cena za první licenci
1 120,00 USD