SHAPE-MASSIVE | Analiza naprężeń

Funkcja produktu

  • Naprężenia normalne sx wywołane siłą osiową i zginaniem
  • Naprężenia styczne t wywołane siłami tnącymi i skręcaniem
  • Naprężenia zastępcze seqv z porównaniem do naprężeń granicznych
  • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
  • Naprężenie normalne sx wywołane jednostkową siłą osiową N
  • Naprężenie styczne t wywołane jednostkowymi siłami tnącymi Vy, Vz, Vu, Vv
  • Naprężenia normalne sx wywołane momentami jednostkowymi My, Mz, Mu, Mv
Charakterystyki przekrojów Masywne
SHAPE-MASSIVE 6.5x

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów masywnych, analiza naprężeń i wymiarowanie betonu zbrojonego przekrojów masywnych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD