1921x
000410
2015-04-29

SHAPE-MASSIVE (de) | analiza naprężeń

  • Naprężenia normalnes x wywołane siłą osiową i zginaniem
  • Naprężenia styczne τ wywołane siłą tnącą i skręcaniem
  • Naprężenia zastępcze σv w porównaniu z naprężeniem granicznym
  • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
  • Naprężenie normalnes x wywołane jednostkową siłą osiową N
  • Naprężenie styczne τ wywołane jednostkowymi siłami tnącymi Vy, Vz, Vu, Vv
  • Naprężenie normalne σx wywołane momentami jednostkowymiMy, Mz, Mu, Mv