SHAPE-MASSIVE | Wyniki

Funkcja produktu

Wszystkie wyniki można wyświetlać numerycznie i graficznie. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi standardami programów RSTAB RFEM. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie. Oprócz tego można tworzyć skrócony protokół, zawierający wszystkie odpowiednie dane przekroju i rysunki określone przez użytkownika.
Charakterystyki przekrojów Masywne
SHAPE-MASSIVE 6.5x

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów masywnych, analiza naprężeń i wymiarowanie betonu zbrojonego przekrojów masywnych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD