RX-TIMBER Glued-Laminated Beam | Obliczenia

Funkcja produktu

W module można zdefiniować następujące typy obliczeń:

 • Obliczenia do przeprowadzenia:
  • Wybór przeprowadzanych obliczeń
  • Wybór czy zostaną wyświetlone siły podporowe i deformacje
  • Dostosowywanie zalecanych wartości według równań od (40) do (42) dla analizy deformacji
  • Definiowanie parametrów dla obliczeń odporności ogniowej prowadzonych według metody uproszczonej (opcjonalnie dla F 30-B,F 60-B, F 90-B oraz definicji użytkownika)
  • Określanie momentu wygięcia dla podpory obrotowej
 • Definiowanie warunków podporowych dla belki
 • Optymalizacja belki poprzez:
  • Modyfikowanie wysokości belki
  • Modyfikowanie powierzchni belki
  • Szerokość przekroju
  • Rozstaw podpór bocznych

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD