RX-TIMBER Brace | Wyniki

Funkcja produktu

Po zakończeniu obliczeń, RX-TIMBER Brace pokazuje wszystkie wyniki wraz ze wszystkimi wymaganymi wartościami pośrednimi w przejrzyście ułożonych tabelach, które można grupować według różnych kryteriów. Ponadto w osobnym oknie graficznym można wyświetlać wykres wyników dla każdego położenia x na belce. RF-TIMBER Brace może przedstawić deformacje oraz poszczególne siły wewnętrzne. 

Obliczenia wraz ze szczegółami oraz wybranymi wykresami wyników można włączać do protokołu wydruku. Protokół wydruku można uzupełniać szkicami, komentarzami i rysunkami itp. Oprócz tego można określać, które dane obliczeniowe się w nim pojawią.

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Brace 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD