Przekształcenie tłumienia Lehr'a na tłumienie wg Rayleigh’a

Funkcja produktu

Obliczenia z uwzględnieniem tłumienia (również tłumienia Lehr'a) nie są możliwe w bezpośredniej analizie kroku czasowego. Zamiast tego, współczynniki tłumienia wg Rayleigh’a są definiowane przez użytkownika.

W literaturze technicznej, podane tłumienie dla konkretnych typów konstrukcji jest, w wielu przypadkach, jedynie wartością zbliżoną do prawdziwych współczynników tłumienia. W module RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations, możliwe jest wykorzystanie wartości tłumienia, w celu zdefiniowania tłumienia wg Rayleigh’a. Może się ono pojawić w jednej lub dwóch częstotliwościach kątowych, zdefiniowanych przez użytkownika.

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i dynamiczna wraz z analizą czasową i multimodalną analizą spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD