Form-finding | Wprowadzanie danych

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Po aktywowaniu rozszerzenia Form-Finding w danych podstawowych modelu, dla obciążeń o typie "Form-finding" (prętowych, powierzchniowych oraz bryłowych) przynależnych do przypadków obciążenia z kategorią „Sprężenie” przypisywany jest efekt znajdowania kształtu. Taki przypadek obciążenia zmienia się zatem w analizę polegającą na znajdowaniu kształtu dla całego modelu ze zdefiniowanymi w nim wszystkimi elementami prętowymi, powierzchniowymi i bryłowymi. Znajdowanie kształtu wybranych elementów prętowych i membranowych w całym modelu odbywa się dzięki specjalnym obciążeniom typu "form-finding", także w połączeniu z regularnymi definicjami obciążeń. Obciążenia typu "form-finding" opisują antycypowany stan odkształcenia lub sił w elementach w stanie docelowym, zaś obciążenia o regularnych definicjach opisują zewnętrzne obciążenie całej konstrukcji.

Skomentuj...

Skomentuj...

RFEM 6
Znajdowanie kształtu

Dodatkowe analizy

Rozszerzenie Form-Finding znajduje optymalny kształt prętów poddanych działaniu sił osiowych i modeli powierzchniowych obciążonych rozciąganiem membranowym. Kształt jest określany na podstawie równowagi między siłą osiową pręta lub naprężeniem membranowym, a istniejącymi warunkami brzegowymi.

Cena pierwszej licencji
1 950,00 EUR