Projektowanie konstrukcji aluminiowych | Obliczanie rozciągania z uwzględnieniem zmniejszonego pola przekroju (np. osłabienie otworu)

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

W przypadku łączenia elementów obciążonych rozciąganiem za pomocą połączeń śrubowych, w obliczeniach w stanie granicznym nośności należy uwzględnić osłabienie przekroju spowodowane otworami na śruby. Można to zrobić w module Add-On Aluminium Design, wprowadzając lokalną redukcję przekroju pręta. Zmniejszenie przekroju można wprowadzić jako wartość bezwzględną lub jako procent całkowitej powierzchni we wszystkich odpowiednich miejscach.

Skomentuj...

Skomentuj...

RFEM 6
konstrukcja aluminiowa, odkształcenie

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji aluminiowych wymiaruje pręty aluminiowe ze względu na stan graniczny nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RSTAB 9
konstrukcja aluminiowa, odkształcenie

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji aluminiowych wymiaruje pręty aluminiowe ze względu na stan graniczny nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR