Posouzení hliníkových konstrukcí | Posouzení na tah se zohledněním redukované průřezové plochy (např. oslabení otvory)

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

Jistě víte, že při spojování prvků namáhaných v tahu šroubovými spoji musíte při posouzení únosnosti zohlednit oslabení průřezu vyvrtáním otvorů pro šrouby. I pro takové případy mají programy pro statické výpočty řešení. V addonu Posouzení hliníkových konstrukcí můžete zadat lokální oslabení průřezu prutu. Redukci průřezu můžete zadat jako absolutní hodnotu nebo v procentech z celkové plochy na všech relevantních místech.

Napište komentář...

Napište komentář...

RFEM 6
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 9
Hliníková konstrukce, deformace

Posouzení

Addon Posouzení hliníkových konstrukcí posuzuje hliníkové pruty na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR