Projektowanie konstrukcji aluminiowych | Uwzględnianie sił wewnętrznych z obliczeń przy skręcaniu skrępowanym (7 stopni swobody)

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Rozszerzenie Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) umożliwia obliczanie konstrukcji prętowych w programach RFEM i RSTAB z uwzględnieniem skrępowania przekrojów. Wszystkie siły wewnętrzne (N, Vu, Vv, Mt, pri, Mt, sec, Mu, Mv, Mω) określone w ten sposób mogą zostać uwzględnione w analizie naprężeń zastępczych dla obliczeń aluminiowych. Uwaga: Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna dla norm projektowych ADM 2020.

Skomentuj...

Skomentuj...

RFEM 6
konstrukcja aluminiowa, odkształcenie

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji aluminiowych wymiaruje pręty aluminiowe ze względu na stan graniczny nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RSTAB 9
konstrukcja aluminiowa, odkształcenie

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji aluminiowych wymiaruje pręty aluminiowe ze względu na stan graniczny nośności i użytkowalności zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR