1929x
002556
2022-12-28

Wymiarowanie drewnianych powierzchni ortotropowych i drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji drewnianych dla RFEM umożliwia wymiarowanie prętów i powierzchni zgodnie z Eurokodem 5, SIA 265 (norma szwajcarska), CSA O86 (norma kanadyjska) lub ANSI/AWC NDS (norma amerykańska), np. drewno klejone krzyżowo, drewno klejone warstwowo, drewno iglaste, materiały drewnopochodne itp.

Przejdź do filmu objaśniającego