Posouzení ortotropních dřevěných ploch a křížem lepeného dřeva (CLT)

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

V addonu Posouzení dřevěných konstrukcí pro RFEM můžete posuzovat nejen pruty, ale také plochy podle Eurokódu 5, SIA 265 (švýcarské normy), CSA O86 (kanadské normy) nebo ANSI/AWC NDS (normy USA), např. křížem lepené dřevo, lepené lamelové dřevo, jehličnaté dřevo, materiály na bázi dřeva atd.

Klíčová slova

Posouzení Plocha Křížem lepené dřevo CLT Lepené lamelové dřevo Jehličnaté dřevo Masivní dřevo

Napište komentář...

Napište komentář...

RFEM 6
Dřevěné konstrukce

Posouzení

Addon Posouzení dřevěných konstrukcí posuzuje dřevěné pruty na stav únosnosti, použitelnosti a požární odolnost podle různých norem.

Cena za první licenci
1 850,00 EUR