219x
002680
2023-10-18

Analiza historii czasowej | Funkcje

  • Analiza wykresów czasowych i akcelerogramów (wykresy przyspieszenie-czas wzbudzenia podpór konstrukcji)
  • Połączenie wykresów czasowych zdefiniowanych przez użytkownika z obciążeniami węzłowymi, prętowymi i powierzchniowymi oraz wolnymi i wygenerowanymi obciążeniami
  • Możliwość połączenia kilku niezależnych funkcji wzbudzenia
  • Analiza przebiegu czasowego rozwiązywana jest za pomocą analizy modalnej lub metodą Newmarka
  • Tłumienie drgań konstrukcji przy użyciu współczynnika Rayleigha lub wartości tłumienia Lehra's
  • Graficzne przedstawienie wyników na wykresach obliczeniowych
  • Wyświetlanie wyników w poszczególnych krokach czasowych lub jako obwiednia w całym czasie
  • Obszerna biblioteka rejestrów trzęsień ziemi (akcelogramy)