Uproszczone obliczenia odporności ogniowej słupów (rozdział 5.3.2) i belek (rozdział 5.6) zgodnie z EN 1992-1-2

Artykuł techniczny na temat analizy statyczno-wytrzymałościowej w programach Dlubal Software

  • Baza informacji

Funkcja

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji betonowych umożliwia przeprowadzenie uproszczonych obliczeń odporności ogniowej według EN 1992-1-2 dla słupów (Przekrój 5.3.2) i belek (Sekcja 5.6).

W przypadku uproszczonych obliczeń odporności ogniowej dostępne są następujące metody weryfikacji:

  • Słupy: Minimalne wymiary przekroju prostokątnego i okrągłego wg tabeli 5.2a oraz równania 5.7 do obliczania czasu ekspozycji pożarowej
  • Belki: Minimalne wymiary i odległości między środkami zgodnie z Tabelą 5.5 i Tabelą 5.6

Siły wewnętrzne do obliczeń odporności ogniowej można wyznaczyć przy użyciu dwóch metod.

  • 1: W tym przypadku siły wewnętrzne z wyjątkowej sytuacji obliczeniowej są bezpośrednio uwzględniane w obliczeniach.
  • 2: Siły wewnętrzne z obliczeń w temperaturze normalnej są redukowane za pomocą współczynnika Eta,fi (ηfi) i są następnie wykorzystywane do obliczeń odporności ogniowej.

Ponadto istnieje możliwość modyfikacji rozstawu osi zgodnie z równ. 5.5.

Słowa kluczowe

Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe Uproszczony Słupy Belki

Skomentuj...

Skomentuj...

Świętuj z nami 10-lecie

Dlubal Software - strzał w 10! Warszawa

Konferencje 21. marca 2024 10:00 - 16:00 CEST

Zaproszenie

XXXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Konferencje 9. kwietnia 2024 - 12. kwietnia 2024

RFEM 6 | Studenci | Wstęp do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 8. maja 2024 16:00 - 17:00 CEST

InfoDay<BR>Dlubal Software - strzał w 10!

Dlubal Software - strzał w 10! Kraków

Konferencje 29. maja 2024 10:00 - 16:00 CEST

Obliczanie płyt żelbetowych w RFEM 6

Wymiarowanie płyt żelbetowych w RFEM 6

Webinarium 22. lutego 2024 14:00 - 15:00 CET

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

Szkolenie online | Angielski

RFEM 6 | Studenci | Wstęp do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 23. listopada 2023 16:00 - 17:00 CET

Obliczenia sejsmiczne konstrukcji żelbetowych w RFEM 6

Obliczenia sejsmiczne konstrukcji żelbetowych w RFEM 6

Webinarium 9. listopada 2023 14:00 - 15:00 CET

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Modelowanie i obliczanie elementów bryłowych w RFEM 6

Webinarium 26. października 2023 12:00 - 13:00 CEST

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Konstrukcje szkieletowe w RFEM 6 z rozszerzeniem Model budynku

Webinarium 21. września 2023 12:00 - 13:00 CEST

Wymiarowanie przekrojów masywnych RSECTION w RFEM 6

Webinarium 14. września 2023 14:00 - 15:00 CEST

RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji betonowych umożliwia różne kontrole obliczeń zgodnie z międzynarodowymi normami. Możliwe jest projektowanie prętów, powierzchni i słupów, a także przeprowadzanie analizy przebicia i odkształcenia.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Concrete Design for RSTAB 9

Obliczenia

Rozszerzenie Projektowanie konstrukcji betonowych umożliwia różne kontrole obliczeń prętów i słupów zgodnie z międzynarodowymi normami.

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR