Zjednodušené posouzení požární odolnosti podle EN 1992-1-2 pro sloupy (kap. 5.3.2) a nosníky (kap. 5.6)

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

V addonu Posouzení železobetonových konstrukcí máte možnost provést zjednodušené posouzení požární odolnosti podle EN 1992-1-2 pro sloupy (kapitola 5.3.2) a nosníky (kapitola 5.6).

Pro zjednodušené posouzení požární odolnosti máte k dispozici následující posouzení:

  • Sloupy: Minimální rozměry průřezu pro obdélníkové a kruhové průřezy podle tabulky 5.2a a rovnice 5.7 pro výpočet doby trvání požáru
  • Nosníky: Minimální rozměry a osové vzdálenosti podle tabulek 5.5 a 5.6

Vnitřní síly pro posouzení požární odolnosti lze stanovit dvěma způsoby.

  • 1 Vnitřní síly mimořádné návrhové situace se přímo zohledňují při posouzení.
  • 2 Součinitelem Eta,fi (ηfi)se redukují vnitřní síly z posouzení za normální teploty a použijí se při posouzení za požáru.

Dále máte možnost nechat si stanovit osovou vzdálenost podle rovnice 5.5.

Klíčová slova

Posouzení požární odolnosti Zjednodušené Sloupy Nosníky

Napište komentář...

Napište komentář...

RFEM 6

Concrete Design for RFEM 6

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení podle mezinárodních norem. Lze v něm navrhovat pruty, plochy a sloupy a také provést posouzení na protlačení a deformace.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 9

Concrete Design for RSTAB 9

Posouzení

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí umožňuje různá posouzení prutů a sloupů podle mezinárodních norem.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR