60x
004895
2024-05-14

FAQ 005522 | Jak ręcznie dostosować współczynniki NDS i CSA O86, aby uwzględnić je w Timbe ...

Pytanie:
Jak ręcznie dostosować współczynniki NDS i CSA O86, aby uwzględnić je w rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji drewnianych?

Odpowiedź:
W przypadku CSA O86 i NDS 2018 współczynniki modyfikacji i dostosowania można dostosować ręcznie w odniesieniu do obliczeń przeprowadzanych w rozszerzeniu Projektowanie konstrukcji drewnianych w programie RFEM 6. W obu przypadkach współczynniki te są powiązane z materiałem.
Najpierw należy otworzyć materiały używane w obliczeniach i ustawić je na "Zdefiniowane przez użytkownika". Następnie należy przejść do zakładki Projektowanie konstrukcji drewnianych, w której można ręcznie wprowadzić Współczynniki modyfikujące i dostosowawcze.
► Obraz | Ustawianie materiału na materiał zdefiniowany przez użytkownika https://www.dlubal.com/pl/img/050326
► Obraz | Ręczna zmiana współczynników modyfikacji i dostosowawczych https://www.dlubal.com/pl/img/050327