60x
004895
14.5.2024

FAQ 005522 | Jak mohu ručně upravit součinitele NDS a CSA O86 pro zohlednění v Timbe...

Dotaz:
Jak mohu ručně upravit součinitele NDS a CSA O86 pro zohlednění v addonu Posouzení dřevěných konstrukcí?

Odpověď:
U CSA O86 a NDS 2018 lze modifikační a regulační součinitele ručně upravit s ohledem na výpočty provedené v addonu Posouzení dřevěných konstrukcí v programu RFEM 6. U obou jsou tyto součinitele vázány na materiál.
Nejdříve otevřete materiál/materiály použité při posouzení a nastavte ho na "Uživatelsky". Poté přejděte do záložky Posouzení dřevěných konstrukcí, kde je možné ručně zadat Modifikační a přizpůsobovací součinitele.
► Obrázek | Nastavení materiálu na uživatelsky definovaný https://www.dlubal.com/cs/img/050326
► Obrázek | Ruční změna modifikačních a regulačních součinitelů https://www.dlubal.com/cs/img/050327