RSECTION 1

Różnego typu otwarte i zamknięte przekroje cienkościenne oraz masywne 

 • PRZEKRÓJ dla różnych przekrojów

Właściwości przekroju i analiza naprężeń

Zalety

RSECTION

 • Możliwość połączenia z uznanymi na arenie międzynarodowej programami RFEM i RSTAB
 • Szybkie modelowanie dzięki zaawansowanej technologii wprowadzania
 • Obliczanie naprężeń od siły osiowej, dwuosiowych momentów zginających i sił tnących, pierwotnego i wtórnego momentu skręcającego oraz bimomentu skręcającego dla dowolnego kształtu przekroju.
 • Wydajny język skryptowy (JavaScript) do tworzenia topologii, przypadków obciążeń i sił wewnętrznych
 • Modelowanie parametryczne
 • Import plików DXF

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Samodzielny program RSECTION określa właściwości przekrojów cienkościennych i masywnych oraz przeprowadza analizę naprężeń.

RSECTION można połączyć z programem RFEM (MES) i programem do analizy konstrukcji szkieletowych RSTAB. Przekroje z RSECTION są również dostępne w bibliotece programów RFEM i RSTAB. I odwrotnie, siły wewnętrzne z programów RFEM i RSTAB można importować do RSECTION.

Dane można wprowadzać graficznie, w tabelach, importując plik DXF lub za pomocą skryptu.


1

Funkcje

 • Obszerna biblioteka przekrojów walcowanych, parametrycznych cienkościennych i grubościennych
 • Biblioteka właściwości materiałów z możliwością rozszerzania
 • Import plików DXF
 • Właściwości przekrojów cienkościennych lub masywnych
 • Efektywne właściwości przekrojów wykonanych z różnych materiałów
 • Analiza naprężeń
 • Możliwość tworzenia skryptów w JavaScript
 • Interfejs wymiany z MS Excel do eksportu tabel
 • Połączenie z usługą internetową i API (np. opcjonalne tworzenie przekrojów i dostęp do tabel wyników)
 • Raport
2

Wprowadzanie danych

RSECTION zawiera obszerną bibliotekę przekrojów walcowanych, parametrycznych przekrojów cienkościennych i masywnych. Można je łączyć lub uzupełniać o nowe elementy.

Narzędzia i funkcje graficzne umożliwiają modelowanie złożonych kształtów przekrojów w sposób typowy dla programów CAD. Graficzne dane wejściowe obsługują między innymi łuki, okręgi, elipsy, parabole i krzywe NURBS. Alternatywnie można zaimportować plik DXF, który stanowi podstawę do dalszego modelowania. Możliwe jest zamodelowanie przekroju składającego się z różnych materiałów.

Ponadto, sparametryzowane wprowadzanie danych umożliwia wprowadzanie danych modelu i obciążeń w określony sposób, tak aby były one zależne od określonych zmiennych.

Wszystkie dane wejściowe można również wprowadzić za pomocą skryptów.

3

Obliczenia

RSECTION oblicza wszystkie istotne właściwości przekroju, w tym graniczne siły plastyczne. W przypadku przekrojów składających się z różnych materiałów, funkcja RSECTION określa idealne właściwości przekroju.

Naprężenia od siły osiowej, momentów zginających dwukierunkowych i sił tnących, głównego i drugorzędnego momentu skręcającego, a także bimomentu skręcającego można obliczyć dla dowolnego kształtu przekroju. Naprężenia równoważne można określić zgodnie z hipotezą naprężeń autorstwa von Misesa, Trescy i Rankine'a.

4

Wyniki

Wszystkie wyniki mogą być wyświetlane i analizowane w postaci numerycznej i graficznej. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi standardami oprogramowania AES - RFEM i oprogramowania do analizy i wymiarowania konstrukcji szkieletowych RSTAB. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie.

Instrukcja do RSECTION 1

Instrukcje obsługi

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

RSECTION 1
Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Obliczanie przekrojów formowanych na zimno wg EN 1993-1-3

Effective Sections for RSECTION 1

Dodatkowe analizy

Przekroje efektywne są rozszerzeniem programu RSECTION. Określa przekroje efektywne zgodnie z EN 1993-1-5, EN 1993-1-3 i EN 1999-1-1.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR