RSECTION 1

Różnego typu otwarte i zamknięte przekroje cienkościenne oraz masywne 

 • PRZEKRÓJ dla różnych przekrojów

Właściwości przekroju i analiza naprężeń

Zalety

RSECTION

 • Możliwość połączenia z uznanymi na arenie międzynarodowej programami RFEM i RSTAB
 • Szybkie modelowanie dzięki zaawansowanej technologii wprowadzania
 • Obliczanie naprężeń od siły osiowej, dwuosiowych momentów zginających i sił tnących, pierwotnego i wtórnego momentu skręcającego oraz bimomentu skręcającego dla dowolnego kształtu przekroju.
 • Wydajny język skryptowy (JavaScript) do tworzenia topologii, przypadków obciążeń i sił wewnętrznych
 • Modelowanie parametryczne
 • Import plików DXF

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Czy zbyt długo zajmowałeś się obliczaniem przekrojów? W takim przypadku oprogramowanie Dlubal może ułatwić pracę. Niezależnie wykonywalny program '' 'PRZEKRÓJ' '' określa parametry profilu dla dowolnych przekrojów cienkościennych i bryłowych. Następnie przeprowadza analizę naprężeń. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku, aby inwestować w bardziej rozsądny sposób: w dalszym planowaniu Państwa projektu.

U nas programy współpracują ze sobą. W RSECTION można połączyć się z oprogramowaniem RFEM, MES i programem ramowym RSTAB. Profile RSECTION są również dostępne w bibliotece RFEM i RSTAB. I odwrotnie, siły wewnętrzne z programów RFEM i RSTAB można importować do programu RSECTION.

Dane wejściowe są łatwe do zaimplementowania. Odbywa się to graficznie, w formie tabelarycznej, poprzez import pliku DXF lub za pomocą skryptu.


1

Funkcje

 • Obszerna biblioteka przekrojów walcowanych, parametrycznych przekrojów cienkościennych i grubościennych
 • Biblioteka właściwości materiałów z możliwością rozszerzania
 • Import plików DXF
 • Właściwości przekrojów cienkościennych lub masywnych
 • Efektywne właściwości przekrojów wykonanych z różnych materiałów
 • Analiza naprężeń
 • Obliczanie nośności plastycznej z interakcją sił wewnętrznych według metody sympleks
 • Definicja zbrojenia i późniejsze obliczenia przekroju betonu w Rozszerzenie -design-members-and-surfaces Projektowanie konstrukcji betonowych (dla Cecha produktu )
 • Zapisywanie przekrojów jako bloku
 • Możliwość tworzenia skryptów w JavaScript
 • Interfejs wymiany z MS Excel do eksportu tabel
 • Połączenie z Webservice & API (np. opcjonalne tworzenie przekroju i dostęp do tabel wyników)
 • Raport
2

Wprowadzanie danych

RSECTION zawiera obszerną bibliotekę przekrojów walcowanych oraz parametrycznych przekrojów cienkościennych i bryłowych. Można je łączyć lub dodawać nowe elementy.

Narzędzia i funkcje graficzne umożliwiają modelowanie złożonych kształtów przekrojów za pomocą CAD. Graficzne dane wejściowe obsługują między innymi łuki, okręgi, elipsy, parabole i krzywe NURBS. Alternatywnie można zaimportować plik DXF i wykorzystać go jako podstawę do dalszego modelowania. Przy niewielkim nakładzie pracy można z łatwością zbudować profil z różnych materiałów.

Ponadto, sparametryzowane wprowadzanie danych umożliwia wprowadzanie danych modelu i obciążeń w określony sposób, tak aby były one zależne od określonych zmiennych.

Wszystkie wpisy można również przeprowadzić za pomocą skryptu.

3

Obliczenia

RSECTION oblicza wszystkie istotne właściwości przekroju. Obejmuje to również graniczne siły wewnętrzne plastyczne. W przypadku profili wykonanych z różnych materiałów, RSECTION samodzielnie określa idealne właściwości przekroju.

Z RSECTION masz różne możliwości. Można na przykład obliczyć naprężenia wynikające z siły normalnej, dwuosiowych momentów zginających i sił tnących, pierwotnego i wtórnego momentu skręcającego oraz momentu skrępowanego dla dowolnego kształtu przekroju. Naprężenia zastępcze są określane zgodnie z hipotezą naprężeń Misesa, Tresca i Rankine'a.

4

Wyniki

RSECTION oferuje również wszystko, czego potrzebujesz, jeśli chodzi o przegląd. Wszystkie wyniki można analizować i wizualizować w atrakcyjnej formie numerycznej i graficznej. Funkcje wyboru wspierają Państwa w ukierunkowanej ocenie.

Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi standardami oprogramowania AES - RFEM i oprogramowania do analizy i wymiarowania konstrukcji szkieletowych RSTAB. Wszelkie zmiany zostaną automatycznie zaktualizowane. Nie musisz nic robić.

RSECTION 1 Podręcznik

Instrukcje obsługi

Cena

Cena
1 850,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

RSECTION 1 | Studenci | Wstęp do wytrzymałości materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

RSECTION 1 | Studenci | Wytrzymałość materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

RSECTION 1
Rozszerzenie modułu RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Obliczanie przekrojów formowanych na zimno wg EN 1993-1-3

Dodatkowe analizy

Przekroje efektywne są rozszerzeniem programu RSECTION. Określa przekroje efektywne zgodnie z EN 1993-1-5, EN 1993-1-3 i EN 1999-1-1.

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR