RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Wykres czasowy

Analiza drgań własnych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Dzięki modułowi dodatkowemu RF-DYNAM Pro - Natural Vibration, można szybko i wygodnie analizować częstotliwości drgań własnych i postaci drgań dla prętowych modeli przestrzennych.

Wszystkie wymagane wartości wejściowe mogą być importowane bezpośrednio z RFEM/RSTAB. Moduł posiada wydajne metody rozwiązujące wartości własne (iteracja podprzestrzeni i odwrócona) do ustalenia do 9,999 wartości własnych.

 1. Funkcje

  • Automatyczne przekształcanie ciężaru własnego w masy
  • Możliwy bezpośredni import mas z przypadków obciążeń lub kombinacji
  • Możliwość definicji dodatkowych mas (węzłowych i prętowych mas oraz mas bezwładności)
  • Połączenie mas w różnych przypadkach i kombinacjach
  • Ustawienie współczynników kombinacji według Eurokodu 8 
  • Możliwość importowania rozkładu sił (na przykład od stężenia)
  • Modyfikacja sztywności (na przykład można importować sztywności nieaktywnych prętów z modułu CONCRETE)
  • Możliwe rozważenie utraty podparcia dla niektórych prętów
  • Możliwość definicji kilku przypadków drgań własnych (na przykład dla analizy różnych mas lub modyfikacji sztywności) 
  • Wyniki dla wartości własnych, częstotliwości kątowych, częstotliwości i okresu drgań własnych
  • Określanie postaci drgań i mas w węzłach
  • Wyniki dla mas modalnych, skutecznych mas modalnych i modalnych współczynników masowych
  • Wizualizacja i animacja postaci drgań
  • Różne opcje skalowania postaci drgań
  • Dokumentacja wyników liczbowych i graficznych w protokole wydruku
 2. Wprowadzanie danych

  Okna wprowadzania wymagają wszystkich danych niezbędnych do wyznaczenia częstotliwości naturalnych, takich jak kształty brył i solwery wartości własnych.

  Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations określa najniższe wartości własne konstrukcji. Można dostosować liczbę wartości własnych. Masy są importowane bezpośrednio z przypadków obciążeń lub kombinacji obciążeń (z opcjonalnym uwzględnieniem mas całkowitych lub składowej obciążenia w kierunku grawitacji).

  Dodatkowe masy można definiować ręcznie w węzłach, liniach, prętach lub powierzchniach. Ponadto można wpływać na macierz sztywności, importując siły normalne lub modyfikacje sztywności przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń.

 3. Obliczenia

  W module RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RFEM dostępne są cztery wydajne metody rozwiązywania równań:
  • Pierwiastek wielomianu charakterystycznego
  • Metoda Lanchosa
  • Iteracja podprzestrzeni
  • ICG metoda iteracji

  W module DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RSTAB dostępne są dwie wydajne metody rozwiązywania równań:
  • iteracja podprzestrzeni
  • przesunięta iteracja odwrócona

  Wybór rozwiązania wartości własnej zależy przede wszystkim od rozmiaru modelu.
 4. Wyniki

  Po obliczeniach moduł wyświetla listę wartości własnych, częstotliwości naturalnych i okresów własnych. Te okna wyników są zintegrowane z programem głównym RFEM/RSTAB. Kształty trybów konstrukcji są zawarte w tabelach i mogą być wyświetlane graficznie lub jako animacja.

  Wszystkie tabele wyników i grafiki są częścią protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. W ten sposób zapewniona jest przejrzysta dokumentacja. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu tabel do MS Excel.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Cena

Cena
1 030,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń w prętach stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Seismic and static load analysis using the multi-modal response spectrum analysis

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i statyczna obciążeń z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów do wymiarowania betonu zbrojonego o wymiarowanie Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Stability analysis according to the eigenvalue method

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD