Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RFEM/RSTAB

Dlubal Webinar: Częstotliwości drgań własnych i równoważne obciążenia statyczne w RFEM (ang)

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Analiza drgań własnych

Dzięki dodatkowemu modułowi dynam RF-DYNAM Pro - Natural Vibration, można szybko i wygodnie analizować naturalne częstotliwości i postaci drgań dla prętowych modeli przestrzennych.

Wszystkie wymagane wartości wejściowe mogą być importowane bezpośrednio z RFEM/RSTAB. Moduł posiada wydajne metody rozwiązujące wartości własne (iteracja podprzestrzeni i odwrócona) do ustalenia do 9,999 wartości własnych.

 1. Funkcje

  • Automatyczne przekształcanie ciężaru własnego w masy
  • Możliwy bezpośredni import mas z przypadków obciążeń lub kombinacji
  • Możliwość definicji dodatkowych mas (węzłowych i prętowych mas oraz mas bezwładności)
  • Połączenie mas w różnych przypadkach i kombinacjach
  • Ustawienie współczynników kombinacji według Eurokodu 8 
  • Możliwość importowania rozkładu sił (na przykład od stężenia)
  • Modyfikacja sztywności (na przykład można importować sztywności nieaktywnych prętów z modułu CONCRETE)
  • Możliwe rozważenie utraty podparcia dla niektórych prętów
  • Możliwość definicji kilku przypadków drgań własnych (na przykład dla analizy różnych mas lub modyfikacji sztywności) 
  • Wyniki dla wartości własnych, częstotliwości kątowych, częstotliwości i okresu drgań własnych
  • Określanie postaci drgań i mas w węzłach
  • Wyniki dla mas modalnych, skutecznych mas modalnych i modalnych współczynników masowych
  • Wizualizacja i animacja postaci drgań
  • Różne opcje skalowania postaci drgań
  • Dokumentacja wyników liczbowych i graficznych w protokole wydruku
 2. Wprowadzanie przypadku obciążenia mas

  Wprowadzanie danych

  Wszystkie ustawienia wymagane do określenia naturalnych częstotliwości, na przykład obliczenia i rozwiązania wartości własnych, wprowadzane są w tabelach wejściowych.

  RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations określa najniższe wartości własne konstrukcji. Liczbę wartości własnych można zmieniać. 

  Masy są importowane bezpośrednio z przypadków obciążeń (z możliwością importowania całkowitej masy lub tylko składnika obciążenia działającego w kierunku siły ciężkości). Dodatkowe masy można określić ręcznie w węzłach lub na prętach.

  Ponadto, można wpływać na macierz sztywności poprzez import siły osiowej lub modyfikację sztywności w przypadku obciążenia lub w kombinacji obciążeń.
 3. Parametry obliczeń

  Obliczenia

  W module RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RFEM dostępne są cztery wydajne metody rozwiązywania równań:

  • Pierwiastek wielomianu charakterystycznego
  • Metoda Lanchosa
  • Iteracja podprzestrzeni
  • ICG metoda iteracji

  W module DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RSTAB dostępne są dwie wydajne metody rozwiązywania równań:

  • iteracja podprzestrzeni
  • przesunięta iteracja odwrócona
  Wybór rozwiązania wartości własnej zależy przede wszystkim od rozmiaru modelu.
 4. Drgania własne jako graficzne wyniki w programie RFEM

  Wyniki

  Wyniki są wyświetlone po obliczeniu wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań. Tabele z wynikami znajdują się w głównym programie RFEM/RSTAB. Postacie kształtu konstrukcji są zestawione i mogą być wyświetlone graficznie lub jako animacja. 
  Wszystkie tabele z wynikami są częścią protokołu wydruku z programu RFEM/RSTAB. Ten sposób gwarantuje przejrzystość dokumentacji.
  Ponadto, możliwy jest eksport tabel do MS Excel.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

  1 030,00 USD

 • Kolejna licencja

  463,50 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

  850,00 USD

 • Kolejna licencja

  382,50 USD

Zrzuty z ekranu
RSTAB
RSTAB 8.xx

Program główny

Program do obliczania konstrukcji szkieletowych

RFEM
RFEM 5.xx

Program główny

Obliczenia konstrukcji MES

RSTAB
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów

RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RFEM
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RSTAB
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Rozszerzenie modułu DYNAM Pro - Natural Vibrations dla Analizy statycznego obciążenia stosując multimodalną analizę spektrum odpowiedzi

RFEM
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Rozszerzenie modułu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla Analizy statycznego obciążenia stosując multimodalną analizę spektrum odpowiedzi

RFEM
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RSTAB
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności dla konstrukcji szkieletowych

RFEM
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RSTAB
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Rozszerzenie modułu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla analizy przebiegu czasowego i multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi