RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Wykres czasowy

Analiza drgań własnych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Dzięki modułowi dodatkowemu RF-DYNAM Pro - Natural Vibration, można szybko i wygodnie analizować częstotliwości drgań własnych i postaci drgań dla prętowych modeli przestrzennych.

Wszystkie wymagane wartości wejściowe mogą być importowane bezpośrednio z RFEM/RSTAB. Moduł posiada wydajne metody rozwiązujące wartości własne (iteracja podprzestrzeni i odwrócona) do ustalenia do 9,999 wartości własnych.

 1. Funkcje

  * Automatyczne uwzględnianie masy własnej od ciężaru konstrukcji
  * Możliwy bezpośredni import mas z przypadków obciążeń lub kombinacji
  * Możliwość definicji dodatkowych mas (węzłowych i prętowych mas oraz mas bezwładności)
  * Połączenie mas w różnych przypadkach i kombinacjach
  * Ustawienie współczynników kombinacji według Eurokodu 8
  * Możliwość importowania rozkładu sił (na przykład od stężenia)
  * Modyfikacja sztywności (na przykład można importować sztywności nieaktywnych prętów z modułu CONCRETE)
  * Możliwe rozważenie utraty podparcia dla niektórych prętów
  * Możliwość definiowania kilku przypadków drgań własnych (na przykład w celu analizy różnych mas lub modyfikacji sztywności)
  * Wyniki w postaci wartości własnych, częstości kątowych, częstotliwości drgań własnych i okresu drgań własnych
  * Określanie postaci drgań i mas w węzłach siatki MES
  * Wyniki dla mas modalnych, skutecznych mas modalnych i modalnych współczynników masowych
  * Wizualizacja i animacja postaci drgań własnych
  * Różne opcje skalowania postaci drgań własnych
  * Dokumentacja wyników liczbowych oraz graficznych w protokole wydruku
 2. Wprowadzanie danych

  Okna wprowadzania wymagają wszystkich danych niezbędnych do wyznaczenia częstotliwości naturalnych, takich jak kształty brył i solwery wartości własnych.

  Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations określa najniższe wartości własne konstrukcji. Można dostosować liczbę wartości własnych. Masy są importowane bezpośrednio z przypadków obciążeń lub kombinacji obciążeń (z opcjonalnym uwzględnieniem mas całkowitych lub składowej obciążenia w kierunku grawitacji).

  Dodatkowe masy można definiować ręcznie w węzłach, liniach, prętach lub powierzchniach. Ponadto można wpływać na macierz sztywności, importując siły normalne lub modyfikacje sztywności przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń.

 3. Obliczenia

  Moduł RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations programu RFEM oferuje cztery wydajne solwery wartości własnych:*Pierwiastek wielomianu charakterystycznego

  • Metoda Lanchosa
  • iteracja podprzestrzeni
  • ICG metoda iteracji

  W module DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RSTAB dostępne są dwie wydajne metody rozwiązywania równań:

  • iteracja podprzestrzeni
  • Metoda Powera z przesuniętą odwrotnością

  Wybór solwera wartości własnych zależy przede wszystkim od rozmiaru modelu.

 4. Wyniki

  Po obliczeniach moduł wyświetla listę wartości własnych, częstotliwości naturalnych i okresów własnych. Te okna wyników są zintegrowane z programem głównym RFEM/RSTAB. Kształty trybów konstrukcji są zawarte w tabelach i mogą być wyświetlane graficznie lub jako animacja.

  Wszystkie tabele wyników i grafiki są częścią protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. W ten sposób zapewniona jest przejrzysta dokumentacja. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu tabel do MS Excel.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Cena

Cena
1 350,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

RSTAB 8

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 850,00 EUR
RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 5 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
4 350,00 EUR
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Stress analysis of steel members

Cena pierwszej licencji
850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RSTAB 8
DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Seismic and static load analysis using the multi-modal response spectrum analysis

Cena pierwszej licencji
650,00 EUR
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z multimodalną analizą spektrum odpowiedzi wraz z generowaniem równoważnych obciążeń statycznych.

Cena pierwszej licencji
1 000,00 EUR
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów do wymiarowania betonu zbrojonego o wymiarowanie Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
500,00 EUR
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza kształtów wyboczeniowych konstrukcji według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
750,00 EUR
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności metodą wartości własnych

Cena pierwszej licencji
1 350,00 EUR