Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RFEM/RSTAB

Dlubal Webinar: Częstotliwości drgań własnych i równoważne obciążenia statyczne w RFEM (ang)

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Analiza drgań własnych

Dzięki dodatkowemu modułowi dynam RF-DYNAM Pro - Natural Vibration, można szybko i wygodnie analizować naturalne częstotliwości i postaci drgań dla prętowych modeli przestrzennych.

Wszystkie wymagane wartości wejściowe mogą być importowane bezpośrednio z RFEM/RSTAB. Moduł posiada wydajne metody rozwiązujące wartości własne (iteracja podprzestrzeni i odwrócona) do ustalenia do 9,999 wartości własnych.

 1. Funkcje

  • Automatyczne przekształcanie ciężaru własnego w masy
  • Możliwy bezpośredni import mas z przypadków obciążeń lub kombinacji
  • Możliwość definicji dodatkowych mas (węzłowych i prętowych mas oraz mas bezwładności)
  • Połączenie mas w różnych przypadkach i kombinacjach
  • Ustawienie współczynników kombinacji według Eurokodu 8 
  • Możliwość importowania rozkładu sił (na przykład od stężenia)
  • Modyfikacja sztywności (na przykład można importować sztywności nieaktywnych prętów z modułu CONCRETE)
  • Możliwe rozważenie utraty podparcia dla niektórych prętów
  • Możliwość definicji kilku przypadków drgań własnych (na przykład dla analizy różnych mas lub modyfikacji sztywności) 
  • Wyniki dla wartości własnych, częstotliwości kątowych, częstotliwości i okresu drgań własnych
  • Określanie postaci drgań i mas w węzłach
  • Wyniki dla mas modalnych, skutecznych mas modalnych i modalnych współczynników masowych
  • Wizualizacja i animacja postaci drgań
  • Różne opcje skalowania postaci drgań
  • Dokumentacja wyników liczbowych i graficznych w protokole wydruku
 2. Wprowadzanie przypadku obciążenia mas

  Wprowadzanie danych

  Wszystkie ustawienia wymagane do określenia naturalnych częstotliwości, na przykład obliczenia i rozwiązania wartości własnych, wprowadzane są w tabelach wejściowych.

  RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations określa najniższe wartości własne konstrukcji. Liczbę wartości własnych można zmieniać. 

  Masy są importowane bezpośrednio z przypadków obciążeń (z możliwością importowania całkowitej masy lub tylko składnika obciążenia działającego w kierunku siły ciężkości). Dodatkowe masy można określić ręcznie w węzłach lub na prętach.

  Ponadto, można wpływać na macierz sztywności poprzez import siły osiowej lub modyfikację sztywności w przypadku obciążenia lub w kombinacji obciążeń.
 3. Parametry obliczeń

  Obliczenia

  W module RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RFEM dostępne są cztery wydajne metody rozwiązywania równań:

  • Pierwiastek wielomianu charakterystycznego
  • Metoda Lanchosa
  • Iteracja podprzestrzeni
  • ICG metoda iteracji

  W module DYNAM Pro - Natural Vibrations dla RSTAB dostępne są dwie wydajne metody rozwiązywania równań:

  • iteracja podprzestrzeni
  • przesunięta iteracja odwrócona
  Wybór rozwiązania wartości własnej zależy przede wszystkim od rozmiaru modelu.
 4. Drgania własne jako graficzne wyniki w programie RFEM

  Wyniki

  Wyniki są wyświetlone po obliczeniu wartości własnych, częstotliwości drgań własnych i okresów drgań. Tabele z wynikami znajdują się w głównym programie RFEM/RSTAB. Postacie kształtu konstrukcji są zestawione i mogą być wyświetlone graficznie lub jako animacja. 
  Wszystkie tabele z wynikami są częścią protokołu wydruku z programu RFEM/RSTAB. Ten sposób gwarantuje przejrzystość dokumentacji.
  Ponadto, możliwy jest eksport tabel do MS Excel.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 030,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej