RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Wszystkie ustawienia wymagane do określenia naturalnych częstotliwości, na przykład obliczenia i rozwiązania wartości własnych, wprowadzane są w tabelach wejściowych.

RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations określa najniższe wartości własne konstrukcji. Liczbę wartości własnych można zmieniać. 

Masy są importowane bezpośrednio z przypadków obciążeń (z możliwością importowania całkowitej masy lub tylko składnika obciążenia działającego w kierunku siły ciężkości). Dodatkowe masy można określić ręcznie w węzłach lub na prętach.

Ponadto, można wpływać na macierz sztywności poprzez import siły osiowej lub modyfikację sztywności w przypadku obciążenia lub w kombinacji obciążeń.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD