Moduł dodatkowy RF-TENDON dla RFEM

Wideo produktu: RF-TENDON i RF-TENDON Design

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Definiowanie kabli w elementach z betonu sprężonego

Definiowanie kabli w elementach z betonu sprężonego

RF-TENDON służy do definiowania układu kabli w elementach betonowych oraz do określania zastępczych sił sprężających.

Moduł ten stanowi pierwszy krok w analizie betonu sprężonego w konstrukcjach strunobetonowych i kablobetonowych według EN 1992-1-1 i EN 1992-2 prowadzonych w dodatkowym module RF-TENDON Design.

 1. Funkcje programu

  • Import przekrojów i materiałów z programu RFEM
  • Wprowadzanie kabli prostych i parabolicznych, definiowanie układu dla stali sprężającej
  • Automatyczne obliczanie sił sprężających i zastępczych obciążeń elementu
  • Eksport zastępczych obciążeń do programu RFEM
  • Uwzględnianie natychmiastowej straty siły sprężającej wywołanej tarciem, poślizgiem w zakotwieniu, stratami reologicznymi itp.
  • Podawanie odkształceń kabli przed i po zakotwieniu
  • Obliczanie maksymalnych i minimalnych naprężeń w kablach
  • Podawanie sił wewnętrznych w określonych przekrojach
  • Automatyczne sprawdzanie przekroju w tle
  • Przejrzyste przedstawianie układu kabli w renderowaniu 3D
  • Możliwość wydruku wyników lub ich eksportu w formacie RTF
  • Możliwość dostosowywania wyświetlania parametrów i jednostek (metryczne lub anglosaskie, miejsca dziesiętne itp.)
 2. Wizualizacja 3D

  Wprowadzanie danych

  Kable w module RF-TENDON definiuje się po wprowadzeniu konstrukcji, przypadków obciążeń (przypadek obciążenia dla sprężenia bez obciążenia) oraz grup obciążeń w programie RFEM. Biblioteka modułu oferuje szeroki wybór stali sprężającej, którą w razie potrzeby można modyfikować. W oknach dialogowych można określać specyficzne dane, takie jak ilość używanych pasm, stronę, na której sprężana jest stal oraz wilekość poślizgu. Kable proste i paraboliczne można definiować automatycznie oraz ręcznie w płaszczyźnie poziomej.

  Przypadki i grupy obciążeń przydzielane są do etapów konstrukcyjnych. W module RF-TENDON można zdefiniować także położenie miejsca obliczeniowego.

 3. Tabela 3.1 Obciążenie zastępcze

  Obliczenia

  RF-TENDON automatycznie oblicza obciążenia zastępcze wywołane sprężeniem, które następnie przesyłane są do programu RFEM, gdzie nakładane są na konstrukcję, jako obciążenia skupione. W kolejnym kroku program RFEM określa siły wewnętrzne, które zostaną przesłane ponownie do modułu RF-TENDON.

  W module RF-TENDON wszystkie dane mogą być obliczone "w tle" przy użyciu modułu RF-TENDON Design, np. w momencie zmodyfikowania właściwości kabli lub ich geometrii.

 4. Protokół wydruku

  Wyniki

  Wyniki dla obliczonych zastępczych sił sprężających oraz krótkotrwałej straty sił sprężających wyświetlane są w przejrzyście ułożonych tabelach wyników. Siły wewnętrzne pokazywane są w określonych punktach przekroju.

  W zależności od wyboru, protokół wydruku może zawierać etapy konstrukcyjne, geometrię kabli, obciążenia zastępcze, straty itd. Ponadto w skład protokołu wydruku wchodzą przejrzyste grafiki z wynikami. Protokół ten można wydrukować lub wyeksportować do pliku RTF.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów? Potrzebują Państwo porady podczas pracy przy bieżącym projekcie? Zachęcamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
2 060,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-TENDON Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu sprężonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
1 610,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-MOVE 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-STAGES 5.xx

Moduł dodatkowy

Uwzględnianie etapów konstrukcyjnych na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
850,00 USD