Moduł dodatkowy RF-TENDON dla RFEM

Wideo produktu: RF-TENDON i RF-TENDON Design

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Definiowanie kabli w elementach z betonu sprężonego

Definiowanie kabli w elementach z betonu sprężonego

RF-TENDON służy do definiowania układu kabli w elementach betonowych oraz do określania zastępczych sił sprężających.

Moduł ten stanowi pierwszy krok w analizie betonu sprężonego w konstrukcjach strunobetonowych i kablobetonowych według EN 1992-1-1 i EN 1992-2 prowadzonych w dodatkowym module RF-TENDON Design.

 1. 000146

  Funkcje programu

  • Import przekrojów i materiałów z programu RFEM
  • Wprowadzanie kabli prostych i parabolicznych, definiowanie układu dla stali sprężającej
  • Automatyczne obliczanie sił sprężających i zastępczych obciążeń elementu
  • Eksport zastępczych obciążeń do programu RFEM
  • Uwzględnianie natychmiastowej straty siły sprężającej wywołanej tarciem, poślizgiem w zakotwieniu, stratami reologicznymi itp.
  • Podawanie odkształceń kabli przed i po zakotwieniu
  • Obliczanie maksymalnych i minimalnych naprężeń w kablach
  • Podawanie sił wewnętrznych w określonych przekrojach
  • Automatyczne sprawdzanie przekroju w tle
  • Przejrzyste przedstawianie układu kabli w renderowaniu 3D
  • Możliwość wydruku wyników lub ich eksportu w formacie RTF
  • Możliwość dostosowywania wyświetlania parametrów i jednostek (metryczne lub anglosaskie, miejsca dziesiętne itp.)
 2. Wizualizacja 3D

  000147

  Wprowadzanie danych

  Kable w module RF-TENDON definiuje się po wprowadzeniu konstrukcji, przypadków obciążeń (przypadek obciążenia dla sprężenia bez obciążenia) oraz grup obciążeń w programie RFEM. Biblioteka modułu oferuje szeroki wybór stali sprężającej, którą w razie potrzeby można modyfikować. W oknach dialogowych można określać specyficzne dane, takie jak ilość używanych pasm, stronę, na której sprężana jest stal oraz wilekość poślizgu. Kable proste i paraboliczne można definiować automatycznie oraz ręcznie w płaszczyźnie poziomej.

  Przypadki i grupy obciążeń przydzielane są do etapów konstrukcyjnych. W module RF-TENDON można zdefiniować także położenie miejsca obliczeniowego.

 3. Tabela 3.1 Obciążenie zastępcze

  000148

  Obliczenia

  RF-TENDON automatycznie oblicza obciążenia zastępcze wywołane sprężeniem, które następnie przesyłane są do programu RFEM, gdzie nakładane są na konstrukcję, jako obciążenia skupione. W kolejnym kroku program RFEM określa siły wewnętrzne, które zostaną przesłane ponownie do modułu RF-TENDON.

  W module RF-TENDON wszystkie dane mogą być obliczone "w tle" przy użyciu modułu RF-TENDON Design, np. w momencie zmodyfikowania właściwości kabli lub ich geometrii.

 4. Protokół wydruku

  000149

  Wyniki

  Wyniki dla obliczonych zastępczych sił sprężających oraz krótkotrwałej straty sił sprężających wyświetlane są w przejrzyście ułożonych tabelach wyników. Siły wewnętrzne pokazywane są w określonych punktach przekroju.

  W zależności od wyboru, protokół wydruku może zawierać etapy konstrukcyjne, geometrię kabli, obciążenia zastępcze, straty itd. Ponadto w skład protokołu wydruku wchodzą przejrzyste grafiki z wynikami. Protokół ten można wydrukować lub wyeksportować do pliku RTF.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-TENDON 5.xx

  2 060,00 USD

 • Kolejna licencja

  927,00 USD