Moduł dodatkowy RF-TENDON dla RFEM

Wideo produktu: RF-TENDON i RF-TENDON Design

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Definiowanie kabli w elementach z betonu sprężonego

Definiowanie kabli w elementach z betonu sprężonego

RF-TENDON służy do definiowania układu kabli w elementach betonowych oraz do określania zastępczych sił sprężających.

Moduł ten stanowi pierwszy krok w analizie betonu sprężonego w konstrukcjach strunobetonowych i kablobetonowych według EN 1992-1-1 i EN 1992-2 prowadzonych w dodatkowym module RF-TENDON Design.

 1. Funkcje programu

  • Import przekrojów i materiałów z programu RFEM
  • Wprowadzanie kabli prostych i parabolicznych, definiowanie układu dla stali sprężającej
  • Automatyczne obliczanie sił sprężających i zastępczych obciążeń elementu
  • Eksport zastępczych obciążeń do programu RFEM
  • Uwzględnianie natychmiastowej straty siły sprężającej wywołanej tarciem, poślizgiem w zakotwieniu, stratami reologicznymi itp.
  • Podawanie odkształceń kabli przed i po zakotwieniu
  • Obliczanie maksymalnych i minimalnych naprężeń w kablach
  • Podawanie sił wewnętrznych w określonych przekrojach
  • Automatyczne sprawdzanie przekroju w tle
  • Przejrzyste przedstawianie układu kabli w renderowaniu 3D
  • Możliwość wydruku wyników lub ich eksportu w formacie RTF
  • Możliwość dostosowywania wyświetlania parametrów i jednostek (metryczne lub anglosaskie, miejsca dziesiętne itp.)
 2. Wizualizacja 3D

  Wprowadzanie danych

  Kable w module RF-TENDON definiuje się po wprowadzeniu konstrukcji, przypadków obciążeń (przypadek obciążenia dla sprężenia bez obciążenia) oraz grup obciążeń w programie RFEM. Biblioteka modułu oferuje szeroki wybór stali sprężającej, którą w razie potrzeby można modyfikować. W oknach dialogowych można określać specyficzne dane, takie jak ilość używanych pasm, stronę, na której sprężana jest stal oraz wilekość poślizgu. Kable proste i paraboliczne można definiować automatycznie oraz ręcznie w płaszczyźnie poziomej.

  Przypadki i grupy obciążeń przydzielane są do etapów konstrukcyjnych. W module RF-TENDON można zdefiniować także położenie miejsca obliczeniowego.

 3. Tabela 3.1 Obciążenie zastępcze

  Obliczenia

  RF-TENDON automatycznie oblicza obciążenia zastępcze wywołane sprężeniem, które następnie przesyłane są do programu RFEM, gdzie nakładane są na konstrukcję, jako obciążenia skupione. W kolejnym kroku program RFEM określa siły wewnętrzne, które zostaną przesłane ponownie do modułu RF-TENDON.

  W module RF-TENDON wszystkie dane mogą być obliczone "w tle" przy użyciu modułu RF-TENDON Design, np. w momencie zmodyfikowania właściwości kabli lub ich geometrii.

 4. Protokół wydruku

  Wyniki

  Wyniki dla obliczonych zastępczych sił sprężających oraz krótkotrwałej straty sił sprężających wyświetlane są w przejrzyście ułożonych tabelach wyników. Siły wewnętrzne pokazywane są w określonych punktach przekroju.

  W zależności od wyboru, protokół wydruku może zawierać etapy konstrukcyjne, geometrię kabli, obciążenia zastępcze, straty itd. Ponadto w skład protokołu wydruku wchodzą przejrzyste grafiki z wynikami. Protokół ten można wydrukować lub wyeksportować do pliku RTF.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
2 060,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-TENDON Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu sprężonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
1 610,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-MOVE 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-STAGES 5.xx

Moduł dodatkowy

Uwzględnianie etapów konstrukcyjnych na etapie budowy

Cena pierwszej licencji
850,00 USD