1057x
001655
2021-02-25

Interfejs IFC z RFEM 6 / RSTAB 9

Oprogramowanie Dlubal ma wiele różnych interfejsów. Jednym z nich jest interfejs IFC (Industry Foundation Classes). Jest on podzielony na kilka obszarów, tak zwane "Widoki". Ponadto istnieją różne wersje formatu IFC. Przyjrzyj się bliżej tutaj. Wersja 4.0 obsługuje zarówno import, jak i eksport. Jednak starsza wersja 2x3 jest obsługiwana tylko w zakresie importu. Niezależnie od kierunku wymiany danych, można przetwarzać zarówno widok StructuralAnalysisView, jak i ReferenceView (widok współrzędnych).

Podczas importu ReferenceView, poszczególne obiekty IFC mogą być przekonwertowane na natywne elementy RFEM. Tabele konwersji umożliwiają również dostosowywanie opisów przekrojów i materiałów. Eksport do ReferenceView umożliwia wyświetlanie konstrukcji w viewerach IFC i programów CAD. Z drugiej strony StructuralAnalysisView umożliwia przeniesienie modelu konstrukcyjnego wraz z obciążeniem. Jak widać, dostępnych jest wiele opcji.

Dokumentacja online dla IFC Do strony wydarzenia