Moduł dodatkowy RF-/STEEL dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RF-/STEEL przeprowadza ogólną analizę naprężeń poprzez obliczenie naprężeń istniejących i porównanie ich z naprężeniami granicznymi.

Podczas analizy naprężeń, program określa naprężenia maksymalne w powierzchniach (tylko w programie RFEM), prętach i zbiorach prętów oraz pokazuje główne siły wewnętrzne dla każdego pręta. Oprócz tego RF-/STEEL oferuje automatyczną optymalizację przekrojów lub grubości powierzchni wraz z możliwością eksportu tych modyfikacji do programu RFEM/RSTAB.

W programie RSTAB, pręty są wymiarowane w module STEEL, natomiast w programie RFEM moduł RF-STEEL jest podzielony na dwie części:

 • RF-STEEL Surfaces który prowadzi analizę naprężeń oraz obliczenia w stanie granicznym użytkowalności dla powierzchni
 • RF-STEEL Members, który prowadzi analizę elementów prętowych

 1. 000154

  Funkcje programu

  • Ogólna analiza naprężeń
  • Automatyczny import sił wewnętrznych z programu RFEM/RSTAB
  • Pełne graficzne i numeryczne przedstawianie naprężeń i stopni wykorzystania przekroju w programie RFEM/RSTAB
  • Wiele możliwości dostosowywania graficznego przedstawienia danych
  • Swoboda obliczeń dzięki możliwości wykorzystania różnych przypadków obliczeniowych
  • Szybkie i przejrzyste przedstawianie wyników pozwalające na natychmiastowy przegląd ich przebiegu
  • Wysoka wydajność dzięki małej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia obliczeń
  • Swoboda dzięki szczegółowym opcjom dotyczącym obliczeń podstawowych i dodatkowych
 2. Optymalizacja przekroju

  000155

  Funkcje RF-STEEL Members

  • Efektywne obliczenia dzięki automatycznej optymalizacji przekrojów walcowanych i spawanych
  • Wybór maksymalnego stopnia wykorzystania przekroju dla procesu optymalizacji
  • Funkcja transferu zoptymalizowanych przekrojów do programu RFEM
  • Analiza wszystkich typów przekrojów cienkościennych z programów RFEM i SHAPE-THIN
  • Wyświetlanie wykresu naprężeń na przekroju
  • Określanie naprężeń normalnych i stycznych
  • Wyniki w postaci składników naprężeń dla określonych typów sił wewnętrznych
  • Określanie naprężeń zastępczych przy wykorzystaniu hipotezy energii odkształcenia (von Mises) lub hipotezy maksymalnych naprężeń stycznych (Tresca)
  • Wyniki dla naprężeń maksymalnych sortowane według przekrojów, prętów i zbiorów prętów
  • Szczegółowe przedstawianie naprężeń we wszystkich punktach naprężeniowych
  • Określanie maksymalnej wartości D s dla każdego punktu naprężeniowego (na przykład podczas analizy zmęczenia materiału )
  • Kolorowe przedstawianie naprężeń i stopni wykorzystania umożliwiające szybki podgląd stref krytycznych lub przewymiarowanych
  • Wykaz materiałów według prętów lub zbiorów prętów
 3. Kolorowe przedstawienie wyników w grafice programu RFEM - Powierzchnie

  000156

  Funkcje RF-STEEL Surfaces

  • Określanie naprężeń głównych i podstawowych, naprężeń stycznych i membranowych oraz naprężeń zastępczych i zastępczych naprężeń membranowych
  • Analiza naprężeń dla elementów konstrukcyjnych o dowolnym kształcie
  • Obliczanie naprężeń zastępczych według różnych metod:
   • Hipoteza energii odkształcenia (von Mises)
   • Hipoteza największych naprężeń stycznych (Tresca)
   • Kryterium maksymalnego naprężenia głównego (Rankine)
   • Kryterium odkształcenia głównego (Bach)
  • Możliwość optymalizacji grubości powierzchni i transferu danych do programu RFEM
  • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności poprzez sprawdzanie przemieszczeń powierzchni
  • Szczegółowe wyniki dla różnych składników naprężeń i stopni wykorzystania w tabelach i w grafice
  • Funkcja filtrowania tabeli dla powierzchni, linii i węzłów
  • Poprzeczne naprężenia styczne według Mindlina, Kirchhoffa lub wprowadzone przez użytkownika
  • Wykaz materiałów dla analizowanych powierzchni
 4. Biblioteka materiałów

  000157

  Wprowadzanie danych

  Wprowadzanie danych W celu ułatwienia wprowadzania danych, w module RF-/STEEL będą już wstępnie ustawione pręty, zbiory prętów, materiały, grubości powierzchni i przekroje zdefiniowane w programie RFEM/RSTAB. W prawie wszystkich tabelach można wykorzystać oferowaną przez program funkcję graficznego wybierania obiektów. Dodatkowo RF-/STEEL posiada dostęp do globalnej biblioteki materiałów i przekrojów.

  Przypadki, grupy i kombinacje obciążeń można łączyć w różne przypadki obliczeniowe.

  Poprzez łączenie elementów prętowych i powierzchniowych oraz oddzielne obliczanie wybranych miejsc w konstrukcji, można modelować i obliczać tylko wybrane części całej konstrukcji, na przykład połączenie ramy modelowane przez elementy powierzchniowe. Pozostała część konstrukcji może zostać obliczona poprzez analizę prętową.

 5. Kolorowe wyniki w grafice programu RFEM - Pręty

  000158

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń, moduł RF-/STEEL wyświetla tab ele wartości wyników zawierające naprężenia maksymalne i stopnie wykorzystania przekrojów posegregowane według przekrojów, prętów/powierzchni, zbiorów prętów lub miejsc x. Oprócz wyników wyświetlanych w tabelach, program zawsze wyświetla przekrój wraz z punktami naprężeniowymi, wykresem oraz wartościami naprężeń . Stopień wykorzystania można wyświetlać dla każdego typu naprężenia. Wybrane miejsce zostanie wyróżnione na modelu analitycznym w programie RFEM/RSTAB.

  Ponadto wszystkie wyniki modułu RF-/STEEL można wyświetlać w oknie roboczym programu RFEM/RSTAB. Kolory i wartości przydzielone w panelu można odpowiednio dostosowywać.

  Wykresy pokazujące rozkład wyników na pręcie lub zbiorze prętów pozwalają na ich szczegółową ocenę. Ponadto dla każdego miejsca obliczeniowego można otworzyć osobne okno dialogowe, w celu sprawdzenia odpowiednich charakterystyk przekroju i składników naprężeń dla wszystkich punktów naprężeniowych. Odpowiednie rysunki można drukować razem ze wszystkimi szczegółami obliczeniowymi.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-STEEL 5.xx

  1 030,00 USD

 • Kolejna licencja

  463,50 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • STEEL 8.xx

  760,00 USD

 • Kolejna licencja

  342,00 USD