RF-/STEEL | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Wprowadzanie danych W celu ułatwienia wprowadzania danych, w module RF-/STEEL będą już wstępnie ustawione pręty, zbiory prętów, materiały, grubości powierzchni i przekroje zdefiniowane w programie RFEM/RSTAB. W prawie wszystkich tabelach można wykorzystać oferowaną przez program funkcję graficznego wybierania obiektów. Dodatkowo RF-/STEEL posiada dostęp do globalnej biblioteki materiałów i przekrojów.

Przypadki, grupy i kombinacje obciążeń można łączyć w różne przypadki obliczeniowe.

Poprzez łączenie elementów prętowych i powierzchniowych oraz oddzielne obliczanie wybranych miejsc w konstrukcji, można modelować i obliczać tylko wybrane części całej konstrukcji, na przykład połączenie ramy modelowane przez elementy powierzchniowe. Pozostała część konstrukcji może zostać obliczona poprzez analizę prętową.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD