RFEM 6 dla MES | Nowe funkcje

Oprogramowanie do analizy statyczno - wytrzymałościowej

Program RFEM, MES, umożliwia szybkie i łatwe modelowanie, obliczenia statyczne i dynamiczne oraz projektowanie modeli z wykorzystaniem elementów prętowych, płytowych, tarczowych, zagiętych, powłokowych i bryłowych.

Dzięki modułowej koncepcji oprogramowania można wyposażyć program RFEM w różne rozszerzenia i zastosować je w najróżniejszych obszarach.

 • Program MES RFEM 6

Funkcje i narzędzia przydatne do efektywnej pracy

Naprawdę świetne oprogramowanie

„Korzystam z okazji, aby podziękować Wam i Waszemu zespołowi za naprawdę świetne oprogramowanie. Po tylu latach korzystania z oprogramowania każdego dnia widzimy, co potrafi Twój produkt, a aplikacja naprawdę nam się podoba!

Z niecierpliwością czekamy na kolejne lata!“

Firma Dlubal koncentruje się na dalszym rozwoju i doskonaleniu. W programie RFEM 6 wprowadzono wiele nowych funkcji, dzięki którym codzienna praca z programem MES jest łatwiejsza i bardziej efektywna. Na tej stronie przedstawiamy wybór nowych funkcji.

1

Import danych terenu budowy w celu określenia obciążenia

Zawsze zwracaj uwagę na naturalne warunki panujące na placu budowy, określając je na mapie cyfrowej. Dane adresowe (w tym wysokość) oraz strefa obciążenia śniegiem, wiatrem i trzęsieniem ziemi są importowane automatycznie. Generator obciążenia również wykorzystuje te dane.

Mapa wyświetlana jest również z zaznaczonym placem budowy w zakładce „Parametry modelu”.

2

Integracja wszystkich rozszerzeń

Odkryj zalety pracy z różnymi rozszerzeniami dla programu RFEM 6RSTAB 9. Wszystkie rozszerzenia są zintegrowane z programami. Umożliwia to płynną interakcję między poszczególnymi częściami programu i zapewnia bezproblemową analizę i projektowanie. Przykładem może być określenie idealnego momentu krytycznego dla belek drewnianych w rozszerzeniu "Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody)" lub uwzględnienie etapowania w procesie znajdowania kształtu (form-finding) w rozszerzeniu "Analiza etapów budowy".

3

Generowanie wzorów do kontroli obliczeń

Dzięki oprogramowaniu Dlubal zawsze masz podgląd, niezależnie od tego, czy Twoje projekty dotyczą żelbetu, stali, drewna, aluminium czy innej branży. Formuły kontroli obliczeń zastosowane w programie są w przejrzysty sposób wyświetlane (wraz z odniesieniem do użytego równania z normy). Te wzory kontroli obliczeń można również uwzględnić w raporcie.

4

Pręty reprezentatywne i zbiorów prętów reprezentatywnych

Ułatw sobie pracę z prętami. W przypadku prętów i zbiorów prętów o identycznych właściwościach można zdefiniować tzw. pręty (zbiory) reprezentatywne co ułatwia organizację modelu, dokumentacji i projektowanie.
Wyniki tych reprezentantów można łatwo wyświetlić w tabelach wyników.

5

Naprężenia jednostkowe w przekrojach

Upewnij się, że nic się na Ciebie nie zawali: Aby oszacować nośność przekrojów prętów, podczas wyboru przekrojów można wyświetlić naprężenia jednostkowe dla obciążeń jednostkowych N = 1 kiP, My = 1 kiP/ft itd.

6

Powierzchnia przenoszenia obciążenia

Miej oko na wszystkie powierzchnie. Powierzchnia o sztywności typu "Przenoszenie obciążenia" nie ma wpływu na zachowanie konstrukcji i wyniki. Umożliwia uwzględnienie obciążeń od powierzchni, które nie zostały zamodelowane, na przykład konstrukcji elewacji, powierzchni szklanych, trapezowych przekrojów dachowych itp.

7

Kontakt międzypowierzchniowy

Ułatw sobie pracę. Kontakt powierzchniowy służy do zdefiniowania kontaktu między dwiema lub więcej powierzchniami oddalonymi od siebie Nie ma już potrzeby tworzenia bryły kontaktowej pomiędzy powierzchniami.

8

Połączenie sztywne

Funkcja ta jest pomocna przy złączach. Można łatwo zdefiniować sztywne połączenia między dwiema liniami lub krawędziami powierzchni.


9

Przypadki imperfekcji

Organizacja imperfekcji jest skutecznie rozwiązywana za pomocą przypadków imperfekcji. Przypadki umożliwiają opisanie imperfekcji na podstawie imperfekcji lokalnych, obciążeń zastępczych, początkowej niewspółosiowości za pomocą tabeli (nowość), odkształcenia statycznego, postaci wyboczenia, postaci dynamicznej lub kombinacji wszystkich tych typów (nowość).

10

Sytuacje obliczeniowe

Użyj sytuacji obliczeniowych, aby wesprzeć swoje projekty. Można ich użyć do zebrania odpowiednich sytuacji obciążeń dla obliczeń. Na przykład, można zdefiniować sytuację obliczeniową na potrzeby wymiarowania różnych materiałów.

11

Rozszerzenie generatorów obciążenia śniegiem i wiatrem

Odkryj nowe funkcje generatorów obciążenia śniegiem i wiatrem:

 • Obciążenie modeli hybrydowych wykonanych z prętów i powierzchni (tylko RFEM)
 • Połączenie z narzędziem do geolokalizacji (w zależności od globalnej definicji placu budowy)
 • Wyłączanie boków powierzchni
Przejdź do filmu objaśniającego
12

Nowoczesny system licencjonowania online

Oprogramowanie firmy Dlubal wspiera swoich klientów w planowaniu budowy na całym świecie, również w Tobie! Nowoczesny system licencjonowania online umożliwia dystrybucję posiadanych licencji do programów RFEM i RSTAB na całym świecie i przydzielanie ich do odpowiednich użytkowników za pośrednictwem konta Dlubal.

13

Menedżer skryptów

Nawiguj łatwo i intuicyjnie. Za pomocą menedżera skryptów można sterować wszystkimi elementami wejściowymi za pomocą JavaScript za pomocą konsoli lub zapisanych skryptów.

14

Ulepszony protokół wydruku

Odkryj gruntownie zmieniony i zoptymalizowany protokół wydruku. Oferuje między innymi następujące innowacje:

 • Szybkie tworzenie protokołu dzięki niezależnemu środowisku edycji wydruku (możliwa równoległa praca w programie i protokole)
 • Możliwość interaktywnej modyfikacji rozdziałów oraz tworzenie nowych rozdziałów zdefiniowanych przez użytkownika
 • Import plików PDF, wzorów matematycznych, grafik 3D itp.
 • Rozwinięcie wzorów dotyczących warunków projektowych użytych w obliczeniach (w tym odniesienie do zastosowanego równania z normy)
 • Nowoczesny wygląd protokołu wydruku
Przejdź do filmu objaśniającego
15

Szybsze obliczenia

Czy musisz obliczać wiele kombinacji obciążeń w swoich modelach? Następnie uruchamianych jest równolegle kilka solwerów (po jednym na każdy rdzeń), z których każdy oblicza kombinację obciążeń. Zapewnia to lepsze wykorzystanie rdzeni, a tym samym szybsze obliczenia.

16

Ulepszone okno historii wyników

Odkryj nowe funkcje w oknie wykresu wyników:

 • Praca równoległa w oknie wykresu wyników i w modelu
 • Możliwość wyświetlania nakładających się wyników (np. kilka podobnych elementów konstrukcyjnych na jednym rysunku)
Przejdź do filmu objaśniającego
17

Webservice i API

Technologia zabierze Cię dalej, również w codziennej pracy z programem RFEM/RSTAB. Nowa technologia API Web Services umożliwia tworzenie własnych aplikacji komputerowych lub internetowych poprzez kontrolę wszystkich obiektów zawartych w programie RFEM 6/RSTAB 9. Do dyspozycji użytkownika są całe biblioteki i liczne funkcje. Dzięki temu można łatwo przeprowadzać własne kontrole obliczeń, efektywne modelować konstrukcje parametryczne oraz procesy optymalizacji i automatyzacji przy użyciu języków programowania Python i C#. Dzięki oprogramowaniu Dlubal praca jest łatwiejsza i wygodniejsza. Wypróbuj teraz!

18

Rozszerzenie interfejsu IFC dla ulepszonego zarządzania procesem BIM

Wprowadzono również ulepszenia w wymianie danych, aby ułatwić pracę. Oprócz importu IFC 2x3 (widok "Coordinate View" i widok "Structural Analysis View"), obsługiwany jest teraz import i eksport IFC 4 (widok "Reference View" i widok "Structural Analysis View").

19

Symulacja przepływu wiatru (środowisko RFEM lub RSTAB)

Odkryj nowe funkcje programów RFEM i RSTAB do określania obciążeń wiatrem za pomocą RWIND:

 • Przydatne generatory obciążeń do generowania przypadków obciążeń wiatrem z różnymi polami przepływu w różnych kierunkach wiatru
 • Przypadki obciążenia wiatrem z możliwością dowolnej modyfikacji ustawień analizy, w tym zadania przez użytkownika określonego rozmiaru tunelu aerodynamicznego oraz profilu wiatru na wlocie
 • Wyświetlanie tunelu aerodynamicznego z wejściowym profilem wiatru i profilem intensywności turbulencji
 • Wizualizacja i wykorzystanie wyników symulacji RWIND
 • Globalna definicja ukształtowania terenu (płaszczyzny poziome, płaszczyzna pochylona, metoda tabelaryczna)
20

Nowe typy modeli

W programie RFEM dostępne są nowe przydatne typy wyników:

 • 2D | XZ | 3d
 • 2D | XY | 3d
 • 1D | X | 3d

Te typy modeli umożliwiają modelowanie w środowisku 1D lub 2D (z opcjonalnym obrotem przekroju we wszystkich kierunkach), ale także przyłożenie obciążenia w trzech wymiarach i wynikające z tego siły wewnętrzne w 3D.


21

Definicja klawiszy skrótu

Chcesz usprawnić swoją pracę? Następnie użyj skrótów klawiszowych dla różnych poleceń. Umożliwia to szybkie i łatwe wykonywanie często używanych poleceń za pomocą wcześniej przypisanego skrótu klawiaturowego.
Działa to również w przypadku myszy komputerowej. Jeśli oprócz prawego, lewego i środkowego klawisza są tam dostępne inne klawisze, można ich również użyć jako skrótu klawiaturowego.

22

Przypisywanie obciążeń do nowego przypadku obciążenia

Ta funkcja jest przydatna w codziennej pracy! W przypadku obciążeń prętowych, powierzchniowych itd., obciążenia można cofnąć do innego przypadku obciążenia.
23

Obciążenia masą

W katalogu obciążeń znajduje się również innowacja, która Cię zainteresuje: Typ obciążenia masowego został dodany do katalogu!
24

Obciążenia na otwory

Dzięki tej nowej funkcji można teraz łatwo definiować obciążenia otworu (np. obciążenie wiatrem) dla obciążenia powierzchniowego otworów.
25

Bryła tnąca

Śledź, co jest naprawdę istotne dla Twojego projektu. Oprócz poziomu przycinania można teraz zdefiniować ramkę przycinania. Umożliwia to ukrycie nieistotnych obiektów wokół ogniska.
26

Metoda Newtona-Raphsona do obliczeń według teorii drugiego rzędu

Do analiz według teorii drugiego rzędu oferujemy dwa dodatkowe algorytmy obliczeniowe:
 • Metoda Newtona-Raphsona
 • Metoda Newtona-Raphsona z analizą postkrytyczną
27

Rozszerzona specyfikacja węzłowego dogęszczenia siatki MES

Mamy dla Ciebie'coś nowego! W celu zdefiniowania nieparzystego zagęszczenia siatki, dodano opcje rozmieszczania ES:

 • Radialny
 • Rozmieść stopniowo
 • Sposób mieszany
Przejdź do filmu objaśniającego
28

Specyfikacja typów elementów

Aby uprościć wprowadzanie danych, należy skorzystać ze specyfikacji typów elementów dla prętów, powierzchni, brył itp. (np. nieliniowości prętów, sztywności prętów, podpór obliczeniowych itp.).

29

Centrum Dlubal

Centrum Dlubal zapewnia szybkie i efektywne planowanie. Centrum Dlubal umożliwia, między innymi, zarządzanie projektami i plikami modeli w jednym miejscu. Szczegółowe informacje i rysunki ułatwiają przypisanie wszystkich modeli, a tym samym umożliwiają nieskomplikowaną i przejrzystą obróbkę projektu. Ponadto w Centrum Dlubal znajdują się dane klienta, w tym dostępne licencje i moduły dodatkowe.

30

Globalne zarządzanie wszystkimi rozszerzeniami

Dobierz odpowiednie dodatki do swojego indywidualnego projektu. Wszystkie rozszerzenia są zintegrowane bezpośrednio z programem i, podobnie jak wszystkie niezbędne standardy projektowe dla odpowiednich materiałów, są zarządzane centralnie.

31

Globalne parametry modelu

Zdefiniuj dowolną liczbę globalnych parametrów modelu. Można to również wykorzystać w dokumentacji.

32

Nawigator danych konstrukcyjnych

Dzięki nawigatorowi danych można pracować jeszcze wydajniej. Jego przejrzysta struktura sprawia, że jest łatwy w użyciu. Nawigator zawiera typy, które można przypisać do obiektów, a także funkcję hiperłącza, która umożliwia szybkie przechodzenie do przypisanych elementów obiektu.

33

Nowe opcje dla zmiennych grubości powierzchni

W celu zdefiniowania zmiennej grubości powierzchni dostępne są trzy nowe opcje:

 • 2 Węzły i kierunek
 • 4 narożniki powierzchni
 • Okrąg
34

Statystyki wg przekrojów

Miej oko na swoje przekroje. Przydatne informacje statystyczne, takie jak długość całkowita, objętość całkowita, masa całkowita itp. są wyświetlane dla wszystkich użytych przekrojów.

35

Nowe możliwości zmienności przekrojów dla prętów

Dla prętów dostępnych jest siedem nowych rozkładów przekroju (w tym funkcja rozmieszczenia dla wyrównania do prostej krawędzi):

 • Skos po obu stronach
 • Skos na początku pręta
 • Skos na końcu pręta
 • Dwuspadowy
 • Odsunięcie po obu stronach
 • Odsunięcie na początku pręta
 • Odsunięcie na końcu pręta
36

Biblioteka przekrojów z funkcją wyszukiwania wg krótkiego tekstu

Oszczędzaj czas w bibliotece przekrojów i korzystaj z nowego wyszukiwania tekstowego, aby szybciej znaleźć żądany przekrój lub serię przekrojów.

37

Zbiór linii, powierzchni i brył

Celem tej funkcji jest usprawnienie planowania. Oprócz zbiorów prętów można również łączyć w zbiory linie, powierzchnie i objętości. Na przykład podczas projektowania można je traktować jako elementy jednolite.

38

Nowy obiekt typu grubość

Jeśli chcesz opisać grubości powierzchni, możesz teraz użyć nowego obiektu grubości. Może być stosowany na kilku powierzchniach równocześnie. W przypadku zmiany grubości tego obiektu wszystkie przypisane grubości powierzchni zostaną odpowiednio dopasowane w jednym kroku.
39

Obrót pręta w kierunku osi lokalnej powierzchni

Teraz można łatwo zdefiniować obrót pręta w kierunku lokalnych osi powierzchni, na przykład dla powierzchni nachylonej w przestrzeni.
40

Obiekt typu modyfikacja konstrukcji

Za pomocą nowego, pomocnego obiektu modyfikacji konstrukcji można wyraźnie modyfikować lub wyłączać sztywności, nieliniowości i obiekty w zależności od przypadku obciążenia.
41

Używanie i tworzenie bloków modelu

Podczas pracy z blokami modelowymi pomoże Ci Centrum Dlubal. Zawiera bazę bloków opartych na kodzie JavaScript. Można również tworzyć i wykorzystywać nowe bloki, w tym wczytywanie i wymiarowanie.
42

Mimośród powierzchni w odniesieniu do innego elementu

Dzięki tej nowej funkcji można teraz zdefiniować mimośród powierzchni w zależności od krawędzi innego elementu (pręta lub powierzchni).
43

Dodatkowe typy modyfikacji sztywności powierzchni

Czy chcesz zmodyfikować sztywności powierzchni? Dostępne są teraz dwa nowe typy:

 • Mnożnik sztywności całkowitej
 • Mnożniki dla składowych sztywności, ciężarów oraz mas
44

Kombinacje wyników z wykorzystaniem wyrażeń w nawiasach

Podczas tworzenia kombinacji wyników można teraz również używać pojęć w nawiasach.
45

Indywidualne globalne parametry obliczeń dla przypadków obciążeń i kombinacji obciążeń

Dzięki nowemu ustawieniu do analizy statyczno-wytrzymałościowej można teraz przypisać indywidualne globalne parametry obliczeń do przypadków obciążeń i kombinacji obciążeń.
46

Nowy generator kombinacji

Skorzystaj z nowych kreatorów kombinacji, aby ułatwić sobie pracę. Wypełniają one sytuacje obliczeniowe kombinacjami obciążeń lub wyników w oparciu o automatyczne lub półautomatyczne generowanie oparte na normie.
47

Ulepszony kreator obciążeń

Kreator obciążeń został wzbogacony o nowe funkcje, dzięki którym można szybko i wydajnie kontynuować pracę. Obejmuje to blokowanie nowych prętów, wygładzanie występujących obciążeń punktowych oraz uwzględnienie mimośrodów i rozkładu przekroju.
48

Określanie obciążeń prętowych na podstawie obciążeń powierzchniowych poprzez zdefiniowanie komórek i powierzchni

Kolejną przydatną nową funkcją kreatora obciążeń jest definiowanie obciążeń prętowych od obciążeń powierzchniowych wraz z określeniem powierzchni (poprzez węzły narożne) i komórek w definicji.
49

Mimośród obciążeń węzłowych i prętowych

Zawsze zwracaj uwagę na stabilność konstrukcji: Można teraz uwzględnić mimośrody dla obciążeń węzłowych i prętowych.
50

Opcje obciążenia dla zbioru prętów, linii, powierzchni i brył

Teraz masz nowe możliwości planowania: Wraz z wprowadzeniem zbiorów linii, powierzchni i brył, dodano również nowe opcje obciążeń tych zbiorów. Wypróbuj teraz!
51

Globalne zarządzanie układami współrzędnych zdefiniowanymi przez użytkownika

Zmiana na rzecz wydajniejszej pracy: Zdefiniowane przez użytkownika układy współrzędnych do celów wprowadzania i analizy są teraz uporządkowane globalnie pod obiektami pomocniczymi.
52

Organizacja różnych trybów uchwycenia obiektów

Aby ułatwić sobie pracę, można teraz zdefiniować kilka trybów lokalizacji dla różnych zadań operacyjnych.
53

"Wybór obiektów" jako nowego typ obiektu pomocniczego

Ta funkcja zapewnia większy porządek. Nowy obiekt pomocniczy "Wybór obiektów" umożliwia ogólne filtrowanie różnych obiektów:

 • Obiekty podstawowe
 • Typów dla węzłów
 • Typy dla linii
 • Typy dla powierzchni
 • Generatory obciążeń
 • 5 - Obciążenie
 • Obiekty pomocnicze

Wybór obiektów oferuje wiele interaktywnych możliwości zastosowania w różnych miejscach programu.

54

Tabelaryczne opisy referencyjne dla linii wymiarowych

Przejrzystość programów firmy Dlubal ma wysoki priorytet. Dlatego opisy odniesienia przyrostowych linii wymiarowych są teraz podawane w formie tabelarycznej, aby zapewnić lepszy przegląd.
55

Wdrożenie formatu SAF

Pójdź o krok dalej w projektowaniu konstrukcji. Programy RFEM 6 i RSTAB 9 obsługują teraz nowy format plików do wymiarowania konstrukcji, Structural Analysis Format (SAF). W tym celu obydwa programy umożliwiają zarówno import, jak i eksport. SAF to format pliku oparty na programie MS Excel, który ma ułatwić wymianę modeli do analizy statyczno -wytrzymałościowej pomiędzy różnymi aplikacjami.

56

ViewCube

Aby ułatwić obsługę programów firmy Dlubal, nowe narzędzie graficzne ViewCube umożliwia intuicyjny wybór prawidłowego rzutu modelu.
57

Tabelaryczne ustawienia jednostek

Dzięki dobrej organizacji wizualnej praca przebiega łatwiej. Teraz można zmienić niektóre jednostki w postaci powierzchni tabelarycznej.
58

Nowe formaty plików do eksportu

Ulepszenie, które przyniesie korzyści płynnemu przepływowi pracy: Modele z RFEM i RSTAB można teraz eksportować w formacie XML, SAF i VTK (wyniki z RWIND).
59

Nowa definicja lokalnej osi dla prętów

Nie zaniedbuje się również postępów w kontekście międzynarodowym. Dla obszaru angloamerykańskiego dodano nową możliwość definiowania osi lokalnej (y w górę).
60

Nowa opcja wydruku grafiki z podglądem obrazu

Liczne nowe opcje ułatwią drukowanie grafiki w przyszłości. Okno dialogowe do wydruku grafiki zawiera teraz:

 • Funkcja wydruku zbiorowego kontrolowana przez bibliotekę dla wszystkich grafik programu
 • Zdefiniowany przez użytkownika wybór obszaru wydruku
 • Funkcja 3D dla późniejszych funkcji 3D w końcowym pliku PDF
 • automatyczną separację obrazów do wydruku w skali oraz funkcję wyświetlania obrazu ogólnego.
61

Tworzenie wykazów części

Skorzystaj z lepszej organizacji. Teraz można tworzyć listy części oparte na przekrojach i materiałach.
62

Korzystanie z plików logów

Państwa zadowolenie z programów firmy Dlubal jest naszym najwyższym priorytetem. Dzięki nowej generacji programów RFEM 6 i RSTAB 9 pliki dziennika są przesyłane do naszej firmy poprzez rejestrację online. Wykorzystujemy to, aby lepiej analizować i optymalizować programy dla Państwa aplikacji. To ustawienie domyślne jest aktywowane w opcjach programu. W tym miejscu można jednak w dowolnym momencie dezaktywować swoją zgodę.

63

Pole listy dla zorganizowanej interaktywnej struktury tabel

Innowacja zwiększająca efektywność wykorzystania stołów: Tabele są teraz posortowane w dwóch polach listy, co ułatwia nawigację między różnymi tabelami danych wejściowych i wyników.

64

Menedżer tabeli wyników

Dostępne są również optymalizacje dla przejrzystości wyników. Aby lepiej je wyświetlać, można teraz zmniejszyć wyświetlane kolumny i wiersze za pomocą nowego Menedżera tabel wyników.
65

Kontrola typu materiału

Śledź swoje projekty. Typ materiału jasno określa właściwości materiału w zależności od obliczeń.
66

Definiowanie niezależnych części powierzchni dla przecięć

Podczas pracy z powierzchniami dostępne są następujące nowe funkcje: Podczas tworzenia penetracji powierzchni zamiast komponentów powierzchni generowane są teraz niezależne części powierzchni.
67

Ulepszony podgląd biblioteki materiałów

Odkryj, co nowego w Twojej bibliotece materiałów. Serie materiałów są teraz wymienione w tym miejscu. Możliwe jest również bezpośrednie odnalezienie materiału w bibliotece za pomocą wyszukiwania tekstowego.

Zalety

RFEM

 • Szybkie modelowanie dzięki zaawansowanej technologii wprowadzania
 • Jeden program dla wszystkich typów konstrukcji, od belek jednoprzęsłowych po złożone konstrukcje powłokowe 3D lub bryły NURBS
 • Szybkie obliczenia dzięki zastosowaniu technologii wieloprocesorowej
 • Obsługa norm krajowych i międzynarodowych
 • Szybko do zbudowania i profesjonalnie wyglądający raport
 • Automatyczne generowanie obciążenia wiatrem poprzez zintegrowaną symulację wiatru CFD (wymagane RWIND)
 • API za pośrednictwem usługi sieciowej
 • Program rozpoznawalny na całym świecie z ponad 100 000 użytkowników
 • Profesjonalna obsługa klienta od ponad 20 inżynierów wsparcia

Cena

Cena
4 450,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Analiza naprężeń powierzchni i prętów w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 14. grudnia 2023 12:00 - 13:00 CET

Nowości w RFEM 6 i RSTAB 9

Webinarium 25. stycznia 2024 14:00 - 15:00 CET

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 10. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania prętów

Szkolenie online 10. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RSECTION 1 | Studenci | Wstęp do wytrzymałości materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

RSECTION 1 | Studenci | Wytrzymałość materiałów

Szkolenie online 17. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do MES

Szkolenie online 24. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do MES

Szkolenie online 24. kwietnia 2024 16:00 - 19:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania drewna

Szkolenie online 30. kwietnia 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wstęp do wymiarowania betonu zbrojonego

Szkolenie online 8. maja 2024 16:00 - 17:00 CEST

RFEM 6 | Studenci | Wprowadzenie do wymiarowania drewna

Szkolenie online 29. listopada 2023 16:00 - 17:00 CET