Ženy ve stavebnictví

Dlubal blog pro stavební inženýry a statiky

  • Samostatný program COMPOSITE-BEAM

Rozhovor s marketingovou expertkou Susannou Herbrich

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

12. července 2022

000024

Firma

Martina Summerer

V tomto podcastu je naším hostem Susann Herbrich. Mluvíme s ní o ženách ve stavebnictví a o vývoji budoucnosti.

Teprve 27 let mohou ženy opět pracovat na stavbě. Již 120 let platí ve starých spolkových zemích v Německu zákaz stavebních profesí pro ženy. Od roku 1994 již práce na stavbách asi není pro ženy již příliš obtížná ani špinavá. Proto lze ženy ve stavebnictví opět zaměstnat. Přesto je podíl žen stále menšinový. Proto se budeme zabývat tématem Ženy ve stavebnictví. Naším hostem je Susann Herbrich.

Ahoj Susann, kdo jsi a co děláš?

Ano, ahoj, jmenuji se Susann Herbrich a už jste to přesně uvedli. Jsem jednou z mála žen ve stavebnictví. Byla jsem ve start-upu „building radar“ více než 2,5 roku a měla jsem tam na starosti marketing.

Co jsi vystudovala? Jaké máš vzdělání?

Se stavbou to vůbec nesouviselo, protože jsem tradičně vystudovala podnikovou ekonomii. Od začátku jsem věděla, že bych chtěla pracovat v marketingu, a chvíli jsem také koketovala s oblastí interního auditu. Dám hodně na čísla a nejdříve jsem vystudovala bakalářské a poté magisterské studium.

Jak se stalo, že jsi našla své povolání ve stavebnictví?

Přiznám se upřímně, že jsem ho v tomto smyslu nehledala. Vždy jsem velmi tíhla k IT. Již 15 let pracuji ve společnostech, které vždy měly něco společného s IT. Pak jsem mluvila s tehdejším výkonným ředitelem. Ten mě nadchnul nápadem pracovat pro start-up, který chtěl digitalizovat stavební odvětví. To je výzva firmy building radar. Tato kombinace z odvětví, které jsem vůbec neznala, protože jsem do té doby byla vždy v IT Security, a právě start-upu, který je silně pro digitální vývoj produktů, pro mě byla nesmírně vzrušující, a tak jsem skončila ve stavebnictví.

A co tě na této práci nejvíc bavilo?

Abych byla upřímná, nejvíc vděčná jsem byla za práci ve start-upu. Také pro příležitost podívat se, co vše je právě možné v tomto odvětví, jaké tu jsou vzrušující nápady a směry a zcela nově se kouknout na téma stavebnictví. V popředí tu stojí mnoho start-upů, ale i větší firmy, a to mi přišlo nesmírně zajímavé. U building radar jsme měli velké štěstí, že už za našimi akcemi stála zvučná jména. Mohla jsem se setkat s Janem-Hendrickem Goldbeckem. Měli jsme s ním jour fixe a rozhovor. Na jedné z našich akcí jsme měli Huberta Rhomberga, který se zasazuje o stavební technologii využívající dřevo. Vidět takový mix příležitostí z tradičních odvětví a nových nápadů, jsem málokdy takto zažila.

Můžeš nám uvést pár čísel k podílu žen ve stavebnictví?

Zastoupení žen ve stavebnictví je opravdu velmi slabé, mám-li být upřímná. Měla jsem o tom jednou diskuzi, respektive měli jsme to také jako téma s building radar. Vycházeli jsme přitom z aktuálních údajů, které byly ve stavebnictví zveřejněny v únoru. Vyplývá z nich, že stavebnictví je až na konci pelotonu. To znamená, že ve stavebnictví je podíl žen pouze 13 %. To je v číslech 1,9 milionu. Je třeba také říci, že nejméně jich lze potkat na staveništi, ale velmi mnoho z nich, tak jako i mě, v silně digitalizovaných profesích. Nejsmutnější na tom je, že stavebnictví je na absolutním konci žebříčku také v podílu žen na plný úvazek. Já jsem také pracovala na plný úvazek, ale takových je jen 7%. Další jsou hornictví, energetika, vodní hospodářství a nakládání s odpady s již 14%. Takřka nikde nenajdeme méně žen než ve stavebnictví. To jen pro srovnání.

Předesílám otázku: Jaký je tvůj odhad? Čím to je, že jsou ženy ve stavebnictví tak málo zastoupeny?

No, myslím, že jste to skvěle shrnuli jako info. Roli zde hraje historický vývoj v odvětví a vývoj stavebnictví. Vždyť stavebnictví není jen odvětví, které je na konci v podílu žen, ale také v oblasti digitalizace. V digitalizaci se stavebnictví dostalo před rybolov a lesnictví, ale to je taky všechno. Samozřejmě bylo dlouho spojeno s fyzickou prací. Je to prostě vývoj, kterému to lze připsat. Musím také říct a upřímně přiznat, že bych nebyla tou nejlepší malířkou. Jsou super silné ženy. Znám také silné krajinářky, ale je to prostě tradiční téma, proč je toto odvětví tak pozadu. Jiná odvětví jsou jistě mnohem atraktivnější. Musíme se také podívat na to, kolik žen pracuje, kdy a obvykle jak. Narodila jsem se v Lipsku. Pro mě bylo normální, že moje matka pracuje, ale pro mnoho dalších v mojí generaci to normální není. A podle toho tu prostě byla jiná povolání a jiná odvětví, která byla jednoznačně přitažlivější. Ke zlomu a přelomu dochází nyní, tedy posledních 20 let.

Myslíš si tedy, že s ohledem na minulost se situace žen ve stavebnictví změnila pozitivně?

Myslím, že se to změnilo extrémně pozitivně. Nemůžu například říct nic záporného. Samozřejmě, že se jedná o odvětví, v němž hodně dominují muži, taková jsou ovšem i další odvětví. Pracuji, nebo jak se říká, pocházím z IT security. Ani tady tomu není jinak. Nemůžu si vůbec stěžovat. Jediné, co je škoda, a tady nejde o ženy jako takové. Taková odvětví trpí určitým nedostatkem různorodosti a jejích vlivů. Mnoho proudů, nápadů nebo mnoho různorodých týmů vás jednoznačně posouvá kupředu. Nové nápady, nové způsoby nahlížení na věc, protože každý z nás má tak nějak jiné životní modely, a pokud je zahrneme, jsme samozřejmě mnohem úspěšnější. Někdy si říkám, že je to škoda, protože pro někoho je taky těžké vymanit se ze svých vzorů ve svých nápadech a v tom, co právě děláme.

Co si představuješ pod heterogenními týmy?

Mám na mysli skutečně rozmanitost. Právě teď máme všichni duhovou vlajku. Myslím si, že tu musíme být mnohem otevřenější. Skutečně je hodně vzrušující obsazovat týmy vědomě ve stejném počtu ženami i muži. Znám to z marketingu taky z druhé strany, kde je žen výrazně více než mužů. Jsem taky velmi vděčná, pokud to můžeme aspoň trochu vyrovnat, protože nápady a přístupy jsou mnohem zajímavější, pokud se pracuje ve smíšeném týmu. Totéž samozřejmě platí také pro věk. Také věková promíchanost dává nanejvýš smysl.

Máš taky trochu přehled o platech? Mám na mysli, zda muži ve stavebnictví vydělávají více než ženy?

Ve stavebnictví bych to asi konkrétně nedokázala říct. Pořád existuje rozdíl v odměňování žen a mužů. Stále to tu ještě je. Teď nevím, jak je to u stavebních inženýrek, jestli se jim to podařilo aspoň trochu vyrovnat. Podíl žen roste. Mnoho žen zahájilo studium, ale nedokázala bych vám říct. Přinejmenším mám pocit, že ve start-upu to nebyl problém.

Měla jsi někdy v práci negativní zkušenosti kvůli tomu, že jsi žena?

Něco takového nemůžu tvrdit v oboru stavebnictví. Můžu říct rozhodně ne za posledních 15 let. Pokaždé, když jsem byla v týmech, v nichž silně převládali muži, bylo tam hodně chytrých a inteligentních mužů. Pak tam byl ale také jeden nebo dva, kteří se řídili jiným vzorem a chápali role jinak než já. Pocítila jsem tak také typická klišé a nejsem smutná, že se s nimi už tak často nepotkávám. Je vtipné, že ve stavebnictví jsem se s nimi ale za posledních 2,5 roku nikdy nesetkala.

Myslím, že je také třeba rozlišovat mezi prací, kterou vykonáváte opravdu v moderní digitalizované společnosti, a skutečnou prací na staveništi, protože musím otevřeně říct, že jsem při své činnosti na staveništích ještě nikdy žádnou ženu nepotkala. Pokud ano, pak se jednalo o projektantku, architektku nebo statičku, ale nikdy jsem vlastně nepotkala žádnou ženu přímo na staveništi v pozemních stavbách v oblasti Mnichova. Myslím, že proto se také na stavbě mluví a jedná jinak. O stavebnictví je známo, že je trochu drsnější, tvrdší, špinavější a tak dále.

Přesně tak, stejně jako v jeslích téměř nenatrefíte na muže. Jistě tu jsou taky některé základní fyzické předpoklady, které to či ono ztěžují. Určitě, to je také třeba jednoduše říct. Jela jsem po extrémní digitální koleji, tam to jednoduše nebyl problém, respektive je to ten základní ráz, který vždy máme jako ženy, ale to se určitě nevztahuje pouze na stavebnictví.

Domníváš se, že digitalizace přispívá ke změně? Je digitalizace šance pro ženy?

Rozhodně, ale z různých stran. Téma stavby tak jako tak vítězí. Je to opravdu nanejvýš zajímavé. Na trhu je tolik zajímavých řešení, která zcela přehodnocují téma stavby. Možná ne nutně jen staveniště jako takové, ale také hodně okolo organizace staveniště. Všechny tyto digitální věci a řešení to samozřejmě výrazně usnadňují, takže se už nepracuje přímo na místě. Že například nemusíte být 5 dní v týdnu na staveništi, ale otevírají se další profesní obory. Nyní by každý řekl, že správce stránek musí být na místě a že je také ' v pořádku. Ale prostě mám na mysli, že digitalizace znamená, že témat je víc. Vidím to také ve svém každodenním životě. Pracuji na plný úvazek a mám syna. Je mu 5 let. Mnohem lépe to zvládnete, pokud zkombinujete home office, flexibilní pracovní dobu a digitalizaci. Čím více ho budete používat, tím více se toho stane. To již přivedlo mnoho stavebních firem k tématu plachtění na poptávku, tedy k přesunu celého prodejního tématu na virtuální kolejnici. Existuje stále více extrémně chladných řešení, která mohou také trochu omezit výměnu. V momentě, kdy jste flexibilní, vždy vzniká prostor pro rovnost. Pro ženy, ale také pro muže, kteří také musí nosit své děti do jeslí. Myslím, že je skvělé, že to nejsou jen ženy, pro které to ' je. Stavebnictví však nabízí příležitosti také pro rodiny, pro rodiče nebo pro lidi, kteří chtějí svůj pracovní život pojmout trochu jinak s mnoha novými nápady. Pro ty, kteří nepracují přes 50 hodin, ale mohou také požadovat flexibilnější věci, jako je například rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, je tento model opravdu skvělý.

Také si myslíte, že pandemie přispívá ke změnám?

Nevyhnutelně. Každý, kdo by mohl znovu a znovu říci, zvláště ve stavebnictví, že nepotřebuji žádné nástroje ani nové objekty, protože všechny své architekty dobře znám. Tam ' jdu, pak si dám kávu a mám síť. Už se v tom orientuji. Během pandemie ale také nevyužili svou síť. Nejméně ze všech, kteří byli v domácí kanceláři. V případě pochybností nebylo k dispozici každé soukromé číslo nebo každé mobilní číslo. Lidem pak došlo: Kruci, musím se přizpůsobit, musím myslet jinak. Mohu si ponechat schůzky odlišně. Proto Corona toho hodně dosáhla. Na radaru při stavbě jsme se setkali také s tématem kancelářských prostor. To si asi každý řekne. Nedávno jsme tu byli s Rafaelem Gielgenem z Vitry. Přišlo mi nesmírně vzrušující sledovat, jak takoví lidé vidí budoucnost. V okolí měst přibývá menších pracovních ploch. Každý z předměstí, zejména z Mnichova, tak může jet na pracovní místo, setkávat se a vyměňovat si nápady s kolegy. Koncepty pro začínající firmy, které se používají již dlouhou dobu, tj. Krátkodobý pronájem kancelářských prostor a větší kreativita. Proto se stavebnictví hodně změnilo. Pokud se dnes podíváme na téma surovin, pak si myslím, že jsme nejvážnějším trendem. Vévodí mu také témata jako Corona.

Jaké suroviny konkrétně máte na mysli?

Mám na mysli všechny důsledky současného nedostatku surovin. Témat je opravdu mnoho. Problémem je také skutečnost, že dřevo se v Kanadě stává vzácným a má různý původ. Dále pak skutečnost, že štěrkovny nelze tak rychle doplňovat. Technických důvodů je jistě mnoho. Ale nyní si také všimneme, že prostě došlo k zastavení výroby, což má nyní dlouhodobý účinek. Věci byly vypnuty a nelze je znovu spustit stejnou rychlostí. Tam bylo mnohem větší polarita a nejistota.

Obzvlášť proto, že stavebnictví bylo v době pandemie vlastně odvětvím odolným proti krizím. Přitom je nyní vidět, že ceny vyletěly nahoru. Nejlepším příkladem je dřevo, ale také izolační materiály a ocel jsou extrémně drahé. Poté to přišlo. Doufám, že se tam stavebnictví vzpamatuje.

Umím si dobře představit, že se určitě vzpamatují. Nyní bude zajímavé sledovat, jak se tomu stavebnictví přizpůsobí. Možná bude ' kreativnější, pokud jde o suroviny. Pokud se například podíváte na dům, Toho si všimnu sám. Právě stavíme dům a ceny samozřejmě letí nahoru. Toto odvětví bude jistě zajímat, kde by bylo možné navrhnout odlišně, aby byly cenově dostupnější pro lidi. První řešení se mi již nyní zdají mimořádně zajímavá, a to i v oblasti panelových domů, kde je lze takto modulárně spojovat. Nyní jsem viděl start-up. Myslím, že digitalizace velmi pomáhá.

Zvláště v odvětví, kde je třeba nasměrovat se k takovým technologiím.

I když se také domnívám, že zákazníci budou požadovat stále více. Pokud se například podíváte na velké společnosti jako Schüco, mají velké přístupy a skvělé nápady. Myslím, že i spotřebitelé se ptají častěji. Také to nyní sám vidím. Jsme šokováni špatnou digitalizací našeho dodavatele, protože zkušenosti s nákupem a stavební dozor vypadají jako v roce 1950. Nyní ' přeháním, možná v roce 1990, protože existuje tabulka v Excelu. Poháněn světem Netflix Amazon, Google Adds atd. Tímto extrémně spotřebitelským světem mě šokuje, jak to pro mě může být tak špatná zkušenost.

Myslím si, že na venkově je to stále něco jiného, než když se podíváte na velké společnosti, globální hráče ve velkých městech, kteří řeší opravdu velmi zajímavé věci. Ti, kteří také používají VR AR, se často snaží, aby to bylo pro příslušného klienta atraktivní. Poté mu nasaďte brýle a řekněte: Váš domov by tak mohl vypadat.

Ano, tím to začíná. Velcí to umí. Nyní jsme měli projektovou kancelář a oni ji vlastně měli, ale zapomněli nám ji nabídnout. Chtěli částku v eurech, která by nebyla ' t zcela přiměřená, ale to bychom dokonce udělali, protože by to v takovém projektu nebylo tak špatné. Ale prostě nám to zapomněli nabídnout. To pro ně není obvyklé.

Právě proto, že bychom mohli postavit dům jen jednou za život. Jedná se o další zákaznickou zkušenost. Pokud takovou funkci získáte, měli byste si ji již všimnout nebo ji použít. Ale pokud se na to samozřejmě zapomene, je to škoda.

Rozhodně! Nyní hraji ruskou ruletu, abych zjistil, zda se mi moje záchod opravdu líbí. Malé obklady vypadaly celkem hezky, ale třeba mě za rok zabijí a už si říkám: proboha. Abyste tomu zabránili, můžete z toho získat mnohem více.

Ještě se vrátíme k problematice žen, ' zajímalo by nás, co pro Vás rovnost znamená.

To je ' dobrá otázka. Proto si myslím, že bez ohledu na to, zda jste muž, žena nebo jaký věk, je pro mě důležité, abyste se k sobě navzájem chovali s respektem a jednali se sebou navzájem jako se sobě rovnými. Pro mě znamená rovnost bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, věk a sexuální orientaci.

Jak je možné dosáhnout toho, aby se do stavby zapojilo více žen? Čím je můžeme inspirovat a jaká opatření bychom měli podniknout, aby se do stavby zapojilo více žen?

Myslím si, že bohužel ve školách to začíná. Bylo prokázáno, že některé vědecké kurzy jsou zaměřeny především na mužský mozek. Pokud bychom také měli začít uvažovat a učit se učit spravedlivěji, tedy různými přístupy, pak bychom pravděpodobně více nadchli ženy pro matematiku a přírodní vědy. V roce 2003 jsem dokončil střední školu a až do doby před mnoha lety jsem to prožíval tak, že to bylo velmi konzervativní. Moje učitelka fyziky mi vysvětlila, že teď nemusím poslouchat, protože jsem ' holka. S matematikou by to stejně nešlo a s fyzikou rozhodně ne. Jsem člověk, který je čísly velmi nadšený, ale má jiné chápání než například můj manžel, který řídí. Máme zkušenost, že v mnoha malých věcech přistupujeme k tématům odlišně, ale oba dobře rozumíme matematice, protože se rádi věnujeme vědeckým tématům.

Otázkou je, jak je to sděleno. Dlouhý příběh krátký. Myslím si, že je třeba začít ve školách a od klišé od samého začátku. Ne každá žena musí mít děti a uvažovat o rodičovství. A nejen ženy patří do školky. Začíná to knihami a veškerými úpravami. To je pro mě důležité, protože jsem matka syna. Záleží na něm, zda chce být kosmonautem, policistou, porodní asistentkou, učitelkou ve školce nebo, ovšem, soudcem. To by nemělo ' odradit jeho pohlavím. Pokud jsou 'jeho známky, tak mi' nemohu pomoci, pak to ' nezkusil. Ne, nevím, pak to prostě nesedí, ale nemělo by to bránit jeho pohlaví. Měli bychom začít mnohem rychleji. Co mě jako ženy baví, čím větší flexibilitu, tím snazší je pro mě práce. Stává se to také mladým mužům, kteří mají například rovnocenný vztah a musí pečovat o děti. Vytvářejte flexibilní pracovní modely a flexibilní pracovní dobu, a pak se výrazně více zajímáte o tato témata. Je smysluplné jít na vysoké školy a vytvářet další projekty pro MINT a opravdu ukazovat, jak je toto odvětví skvělé. Mnozí dokonce ani nevidí, jaká řešení jsou k dispozici.

Jsem například obří fanynka ze Schüttflixu, ale také velká zábava. Ve skutečnosti to teoreticky není tak zajímavý produkt, ale mohou být skvělé. Bylo by velmi vzrušující, kdyby více značek dělalo tak zajímavých a následně prezentovaných.

Myslím si, že ' je to dobrý přístup, protože mladá generace se do technických profesí nadchla. To ještě znám ze své vysoké školy v Deggendorfu, protože se tu jednou za rok pořádal den dívek, kdy různé školy posílaly své studenty na vysoké školy. Mohli se tak aktivně účastnit těchto přednášek nebo cvičení z MINT. Takové dny volna jsou opravdu dobrým způsobem, jak inspirovat nebo motivovat ženy k takovým tématům.

Během studií jsme toho ve firmách hodně dokázali. Byly tu také společnosti, které se aktivně účastnily týdnů MINT. V té době jsem byl studentem společnosti Intelligence a na týden tam přijaly studentky, což bylo nesmírně užitečné. Jednoduše ukažte, co tam funguje.

Ano, je to tak '. Myslím, že to opravdu závisí na lektorovi, učiteli nebo profesorovi. To vím také. Ve stavebním inženýrství mám vlastně jen profesory. Učitelé, kteří učili technické předměty, byli ve skutečnosti jen muži. Myslím si, že by to také vedlo k jinému obrazu, pokud by učitelky učily technické předměty. To by také vykreslilo jiný obrázek. Zvláště pro studenty.

Myslím si, že je to každopádně ' velmi vzrušující, protože na vysoké škole, stejně jako ve škole, jste oblíbenými předměty těch, kteří ji vyučují. Musím se přiznat, že jsem se musel hádat sám se sebou, zda mám v marketingu pokračovat, protože mi pan profesor připadal příšerný. Byla jsem velmi vděčná, že mám velmi dobré praktické zkušenosti, které mi ukázaly, že mě prostě baví. Ale ne nadarmo jsem se specializoval například jen na interní audit, protože pan profesor byl fantastický. Byl opravdu dobrý a dokázal velmi zajímavě vysvětlit téma, jako je interní audit. To jsou věci, které prostě čekají na ty, kteří je provozují. Přeji všem studentům a také svému synovi, aby se právě tam setkávalo s mnohem větší rozmanitostí.

' stále hovoříme o budoucnosti stavebnictví. Mluvili jsme ' hodně o budoucnosti žen, ale jak obecně vidíte budoucnost stavebnictví?

Před dvěma měsíci bych řekl, že Huck Coburg je skvělý. Co vyrazili ze země ze dřeva. Ale teď se ' znovu ptám, jestli mě to ještě vzrušuje. To, co se děje ve 3D tisku, považuji za velmi vzrušující. Pokud jde o rodinné domy nebo menší věci, může to být také velmi vzrušující. Jako člověk, který staví montovaný dům, také vím, jak to může být individuální. Pro mě jsou to rozhodně témata. Už jsem zmínil Rafaela Gielgena. Každý, kdo ho zná, ví, že je velmi dobrý v navrhování budoucích vizí tématu práce, a já se v něm, tedy v flexibilním pracovním prostředí, velmi dobře najím. Ať už se jedná o světy, které nabízejí stejné pohodlí jako doma, kde nikdo nesedí ve své šedé skříňce, kdo ví, jaký nábytek Vitra má, je tu vidět, že se design nejen pojí, ale také kde jednoduše položíte mobilní telefon na stůl. a nabijte ho. Při vytváření radaru jsem také viděl, co je možné, pokud jde o AI, a myslím, že se toho ještě hodně děje. Na tyto společnosti byste se určitě měli podívat. Nedávno jsem řekl kolegovi, že bych okamžitě investoval, pokud by někdo mohl digitálně zmapovat projekt stavby tak, jak to nyní zažívám. Například správa staveniště, také soukromě pro všechny stavební firmy. Považuji to za velmi vzrušující trend. To jsou moje velké oblasti.

Hodně se zabýváte také digitalizací. Proč si myslíte, že digitalizace je obzvlášť ve stavebnictví stále tak pomalá?

Ano, mají hodně co dohánět. Takže těch velkých, kteří jsou opravdu dobří, je prostě hodně. Je fascinující sledovat, čeho např. Goldbeck dosáhl v křemíkovém údolí. Existují však i další skvělé příklady. Problémem také je, že odvětví se skládá z mnoha malých společností, které v případě pochybností nemají žádný vliv nebo jsou velmi zaměřené na jedno téma. Je stále málo společností, které zcela přehodnocují tradiční témata. Proto to ' trvá trochu déle. Myslím, že to nebude tak dlouho, jak jsme si mysleli, protože si Corona vynucovala nové příležitosti. Bude ještě chvíli trvat, než se řemeslo ujme, protože se jedná o tradiční řemeslnou profesi. V oblasti IT bylo nyní zřejmé, že je v předstihu, vždy bylo v předstihu a má zcela odlišné vývojové cykly a různé úpravy technologií nebo jiných odvětví ve spotřebitelském odvětví jsou na něj mnohem citlivější. Stavebnictví nebylo digitální ' t, protože vše se odehrávalo na staveništi.

Pokud byste si nyní přál jedno přání, co byste změnil ve stavebnictví?

Dal bych větší prostor, menší nástroje a nové nápady. Mám druhou. Skutečně udržitelně stavět s jinými surovinami, které nám dávají více příležitostí k ochraně naší planety.

Udržitelnost je velkým problémem, protože jsme prostě jedním z hlavních viníků stavebnictví. V takovém obrovském rozsahu bychom měli opravdu dávat větší pozor na udržitelnost. Mám na mysli také udržitelné stavební postupy a udržitelné suroviny. Také použít budovy tak, aby nemusely být okamžitě zbourány, ale mohly být také použity jiným způsobem. Uzavřený oběhový systém. To by bylo žádoucí pro výstavbu nových budov.

Rozhodně by to byl sen.

Zeptáme se každého hosta, jaká je vaše oblíbená budova? Který je ten váš?

Eiffelovu věž mám nejraději. Paříž je nádherná a pak stojí mezi všemi těmito tradičními budovami, které vyprávějí tolik o historii. Je to tak vzrušující budova, která symbolizovala úsvit nové éry. Proto je to pro mě ' oblíbená stavba.

Ano, Eiffelova věž je opravdu skvělá stavba. Mám své oblíbené ocelové konstrukce a Eiffelova věž je měřítkem všech věcí. Instalační program byl také jedním z průkopníků. Byl velmi inovativní a vytvořil pro sebe pomník.

Kdyby věděl, kolik návrhů na sňatek by mohl vytvořit s jeho pomníkem.

Autor

Martina Summerer, M.Eng.

Martina Summerer, M.Eng.

Marketing a public relations

Paní Summererová je zodpovědná za německé Dlubal-podcasty „Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau“.

Klíčová slova

Ženy Stavebnictví Rozhovor

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 147x
  • Aktualizováno 28. září 2022

Kontakt

Martina Summererová | Dlubal Software | Kontakt

Máte dotazy k příspěvkům na blogu nebo k určitým tématům?

Podělte se o své nápady a napište e-mail naší odpovědné redaktorce Martině Summerer.

Rádi vás budeme kontaktovat a probereme s vámi vaše podněty.

+49 9673 9203 0

[email protected]

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 27. března 2023 - 29. března 2023

Online Training | Czech

RFEM 5 | Bezplatné základní školení

Online školení 19. října 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 31. srpna 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 25. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | USA

Online školení 11. srpna 2021 13:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 11. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 5. srpna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 29. července 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení

Online školení 13. července 2021 9:00 - 13:00 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 12. července 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online Training | Czech

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-1-1

Online školení 29. června 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 15. června 2021 9:00 - 11:30 CEST

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 8. června 2021 14:00 - 14:45 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 2. června 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

Eurokód 2 | Návrh betonové konstrukce

Online školení 1. června 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle EN 1995-1-1

Online školení 20. května 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 18. května 2021 9:00 - 11:30 CEST