Možné problémy způsobené velkými soubory

Tipy & triky

Rozsáhlé výpočty mohou mít za následek obrovské množství dat. V současné době jsou některé pevné disky řádově v TB (terabyty), proto můžete očekávat, že toto by nemusel být problém pro stávající výpočetní techniku. Je to ale ve skutečnosti tak, že problém je v malých detailech.

V programech RFEM a RSTAB jsou data z modelu uložena v jednotlivých souborech. Výhodou je snadnější manipulace. Postačí kopírovat právě tento soubor, který obsahuje všechny potřebné údaje. Pokud jsou výsledky k dispozici, může být tento soubor příliš velký a špatně se s ním manipuluje. Pro vysvětlení této problematiky se musíme podívat na technické okolnosti.

Data na harddidsku jsou vždy organizována pomocí souborového systému. Souborový systém představuje pořadí souborů na pevném disku. Každý souborový systém má své technické limity v závislosti na velikosti jednotek, které mají být spravovány a velikosti souborů. Běžné souborové systémy pro pevné disky pro Windows jsou NTFS. Limity souborového systému jsou daleko za hranicí dnešních technických možností.

Nicméně jsou dostupné také další souborové systémy. Ty jsou používány nejen skutečnými pevnými disky. Například paměťové karty SD pro fotoaparáty jsou většinou používané jako souborový systém FAT32 a někdy také jako FAT16. Pokud připojíte nový USB disk do počítače se systémem Windows, můžete jej naformátovat za pomoci NTFS nebo FAT32. Někdy existují dobré důvody k formátování s údajně „zastaralým“ FAT32 namísto NTFS systému, například, pokud chcete vyměňovat data s počítači Apple nebo Linux. Kromě souborových systémů, které jsou nejčastější v počítačích se systémem Windows, existuje celá řada dalších. „Staré“ systémy souborů FAT mají technická omezení, kterých mohlo být v praxi lehce dosaženo. Maximální velikost souboru tedy nesmí být větší než 2 GB pro FAT16 a 4GB pro FAT32. Tyto velikosti souborů mohou být dosaženy při rozsáhlých výpočtech v programu RFEM. Stále populárnější souborový systém NAS (Network Attached Storage) má také své meze.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD