Generování zatížení na nerovné buňky

Tipy & triky

Generování zatížení v programech RFEM a RSTAB, které automaticky koná konverzi plošných zatížení na zatížení prutů, vyžaduje téměř rovné buňky. U prohnutých tvarů nemusí být často buňky automaticky rozpoznány.

Standardně mohou uzly vykazovat odchylku maximálně 1° od roviny, aby byly identifikovány jako součást roviny a proběhlo správné rozpoznání buněk. Pro polohy uzlů s většími odchylkami je možná úprava nastavení v „Detailech“, které umožní generátoru zatížení správné rozpoznání.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD