Editor rovnic s odkazem na zadání liniového rastru

Tipy & triky

V prostředí editoru rovnic je možné nastavovat libovolné parametry (délky, velikosti sil atd.) pro řízení velikosti zatížení a geometrie při modelování.

Kromě tohoto manuálního zadání hodnot parametrů je nyní také možné odkazovat na liniový rastr. Jako parametr zde může být zadána libovolná rozteč liniového rastru z definice liniového rastru a použita v editoru rovnic pro následný výpočet.

K tomu se používá následující funkce:

  • $linegrid(no,direction,row,column)
  • no = číslo definice liniového rastru
  • direction = směr v liniovém rastru, z kterého se mají brát hodnoty vzdáleností
  • row = řádek tabulky
  • column = sloupec tabulky

Tato funkce je užitečná, když je nutné zadat pro výpočet parametrického zatížení globální rozměry budovy v závislosti na souřadnicích. V zobrazeném příkladu je vidět, jak se pomocí této funkce sčítají segmenty os pro stanovení celkových rozměrů.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD