Posouzení prutů s náběhem v RF-/STEEL EC3

Tipy & triky

Standardně se pruty v RF‑/STEEL EC3 posuzují pomocí metody náhradního prutu. Pokud se ale jedná o prut s náběhem, použije se automaticky obecná metoda. To může vést ke zmatkům, proto pár slov na vysvětlení.

Normy předcházející Eurokód 3 uváděly pravidla k posouzení prutů s náběhem pomocí metody náhradního prutu. Ta byla ale velmi zjednodušená a částečně nepřesná. Proto předepisuje Eurokód 3 pro takové pruty použití obecné metody. Zde se nejprve stanoví pružná kritická síla při zohlednění podporových podmínek a imperfekcí. Na základě toho se pak spočítá štíhlost a redukční součinitel.

V programech RFEM 4 a RSTAB 7 se musí dát pozor, že pruty s náběhem nejsou automaticky rozpoznány a místo toho se provádí posouzení metodou náhradního prutu, která je na straně bezpečnosti. V nastavení národní přílohy je však možné zadat všeobecné použití obecné metody.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD