Automatické zálohování

Tipy & triky

RFEM uloží všechna vstupní a výstupní data v souboru „Složka\Název modelu.rf5“. Tento soubor je aktualizován každým uložením. Aby se minimalizovaly ztráty dat z náhodných nehod nebo pádů systému na PC, pracuje program v režimu zálohy v určitých intervalech a se záložním souborem.

Na jedné straně program ukládá aktuální data v „Pracovní složce \ Číslo verze programu RFEM \ Název modelu \ Position.bak“ každým uložením a díky automatické záloze. Pokud je práce s modelem nečekaně ukončena, zobrazí se při novém otevření programu zpráva, zda se má naposledy otevřený model obnovit spolu s daty v souboru „Position.bak“ v pracovní složce. Klikněte na [Ano] pro nahrazení normálního souboru souborem „Position.bak“. Kliknutím na [Ne] odstraníte záložní soubor „Position.bak“. Zbývající záložní soubory budou definitivně smazané při novém spuštění programu po úspěšném používání programu (otevření a zavření programu bez pádu). V Možnostech programu, záložce Program můžeme nastavit interval pro zálohování.

Na druhou stranu program uloží aktuální stav před uložením do zálohového souboru „Složka \ Název modelu.rf5bak“. Tuto možnost lze také nastavit v dialogu „Možnosti programu“, záložce „Program“.

Stejný princip platí pro program RSTAB.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD