Tipy pro parametrizaci

Tipy & triky

Pro opakující se stavební prvky jako například určité části konstrukcí nebo normované dílce se nabízí možnost využít parametrizaci základního modelu. Neboť v programu nejsou hlavními prvky dílce, ale jejich uzly, musíme parametrizovat tyto uzly. Například prut není definován svojí délkou, ale svým počátečním a koncovým uzlem. Díky tomuto způsobu modelování lze snadno vytvořit komplexní vzorce přímo pro trojrozměrné konstrukce.

Nabízíme zde několik tipů pro časově úsporné, efektivní a úspěšné parametrizování modelu:

  1. Aby nebylo nutné paramterizovat vnitřní uzly na liniích, lze často použít typ uzlu „na linii”. Pokud je potřeba vytvořit rozdělené linie mezi uzly „na linii”, lze následně vytvořit linie na liniích.
  2. U kružnic nebo oblouků, které jsou definovány třemi body, by bylo potřeba paramaterizovat všechny uzly. To lze obejít, pokud se použije definice kružnice pomocí „středu a poloměru”. Pak lze parametrizovat její poloměr. Pokud je potřeba více segmentů na oblouku, lze i zde použít uzly „na linii” a dodatečně vytvořit rozdělené linie typem „oblouk třemi uzly”.
  3. Použitím vztažného uzlu je možné pomocí jediného uzlu posouvat celou skupinu uzlů. Tyto uzly musí mít k tomuto účelu zadány jako vztažný uzel tento požadovaný.
  4. Často je rozumné rozložit velkou konstrukci na jednotlivé prvky, aby nemusela být parametrizována celá konstrukce. Jednotlivé prvky pak mohou být uloženy jako blok a parametry bloku mohou být upraveny při importu. Nevýhodou je, že se parametry po importu ztratí a změna modelu je možná pouze smazáním a novým načtením prvku.
  5. Při definování velkého množství vzorců, které jsou použity pro velkou oblast, může export do Excelu (s následným importem) ušetřit spoustu práce, neboť v Excelu je úprava tabulek ještě komfortnější (rovnice lze exportovat).

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD