Vliv zastínění při posouzení požární odolnosti podle EN 1993-1-2

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Norma stanoví v kapitole 4.2.5.1 (2) k zohlednění vlivu zastínění u nechráněných I-průřezů opravný součinitel ksh, který lze určit z výrazu 4.26a. Výraz zahrnuje součinitel průřezu pro povrch obdélníka opsaného průřezu [Am/V]b (index b = boxed). V případě vystavení požárnímu zatížení ze tří stran (nosník pod masivním stropem) se při výpočtu [Am/V]b plocha pásnice neobklopená plamenem nezohledňuje.

Příklady:
Ze tří stran: [Am/V]b = (h+h + b)/V
Ze čtyř stran: [Am/V]b = (h+h + b+b)/V
h a b jsou vnější rozměry průřezu.

Norma neuvádí pro výpočet opravného součinitele ksh při zatížení požárem ze tří stran žádné pokyny. V přídavném modulu RF-/STEEL EC3 se opravný součinitel ksh uvažuje vždy.

Klíčová slova

Efekt stínování Součinitel korekce Třístranné

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD