Efekt zacienienia w metodach obliczeniowych dotyczących odporności ogniowej wg EN 1993-1-2

Wskazówki i porady

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

W przypadku przekrojów dwuteowych narażonych na oddziaływania pożaru nominalnego, norma EN 1993-1-2 przewiduje współczynnik poprawkowy związany z efektem zacienienia, który może być wyznaczony według wzoru 4.26a, w punkcie 4.2.5.1(2) normy. Wykorzystywany jest w tym przypadku wskaźnik ekspozycji przekroju [Am/V]b, wyrażony jak dla umownego przekroju skrzynkowego (indeks b odpowiada obrysowi skrzynkowemu). W przypadku trójstronnej ekspozycji pożarowej (dźwigar połączony z masywnym stropem), powierzchnia pasa nienarażona na działanie pożaru nie jest brana pod uwagę podczas określania wskaźnika [Am/V]b.

Przykłady

3-strony: [Am/V]b = (h+h + b)/V
4-strony:
[Am/V]b = (h+h + b+b)/V

gdzie h i b to wymiary zewnętrzne przekroju poprzecznego.

Norma nie zawiera informacji dotyczącej określania współczynnika poprawkowego ksh dla trójstronnej ekspozycji pożarowej. W module dodatkowym RF-/STEEL EC3, współczynnik poprawkowy ksh jest zawsze brany pod uwagę.

Słowa kluczowe

Efekt cieniowania Wsp. poprawkowy Trójstronny

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
;