Efekt zacienienia w metodach obliczeniowych dotyczących odporności ogniowej wg EN 1993-1-2

Wskazówki i porady

W przypadku przekrojów dwuteowych narażonych na oddziaływania pożaru nominalnego, norma EN 1993-1-2 przewiduje współczynnik poprawkowy związany z efektem zacienienia, który może być wyznaczony według wzoru 4.26a, w punkcie 4.2.5.1(2) normy. Wykorzystywany jest w tym przypadku wskaźnik ekspozycji przekroju [Am/V]b, wyrażony jak dla umownego przekroju skrzynkowego (indeks b odpowiada obrysowi skrzynkowemu). W przypadku trójstronnej ekspozycji pożarowej (dźwigar połączony z masywnym stropem), powierzchnia pasa nienarażona na działanie pożaru nie jest brana pod uwagę podczas określania wskaźnika [Am/V]b.

Przykłady

3-strony: [Am/V]b = (h+h + b)/V
4-strony:
[Am/V]b = (h+h + b+b)/V

gdzie h i b to wymiary zewnętrzne przekroju poprzecznego.

Norma nie zawiera informacji dotyczącej określania współczynnika poprawkowego ksh dla trójstronnej ekspozycji pożarowej. W module dodatkowym RF-/STEEL EC3, współczynnik poprawkowy ksh jest zawsze brany pod uwagę.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD