Kritus faktoru zatížení náběhu ocelových rámů 2: Výpočet v RF- / FE-LTB

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Analýzu stability ocelového rámu popsaného v předchozím příspěvku lze provést i v modulu RF- / FE-LTB podle metody Equivalent Imperfection Method. Následující příspěvek popisuje způsob výpočtu nebo stanovení součinitele kritického zatížení.

Bod zatížení je definován přímo v dialogu 2.2 Zatížení na pruty. Při použití náběhových nosníků se při výpočtu použije střední hodnota výšky průřezu. Okrajové podmínky spodní konstrukce lze zadat v dialogu 1.4 modulu RF- / FE-LTB (všech 7 stupňů volnosti). Poté lze výpočet spustit.

V tomto modelu má součinitel kritického zatížení α cr 2 379 výsledků (viz obrázek). Tvar módu můžeme zobrazit také graficky v dialogu 2.3 Imperfekce (kliknutím na tlačítko [Vybrat imperfekce]) pro kontrolu a vyhodnocení. Doporučené je, abychom v navigátoru Zobrazit upravili zobrazení výsledků deformací na 'Barevné průřezy' a v panelu upravili součinitel zobrazení.

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD