Součinitel kritického zatížení zkoseného ocelového rámu 2: Výpočet v RF- / FE-LTB

Tipy & triky

Analýzu stability ocelového rámu popsaného v mém předchozím příspěvku lze provést také v RF- / FE ‑ LTB podle metody ekvivalentní imperfekce. Následující příspěvek popisuje, jak vypočítat nebo určit kritický faktor zatížení.

Bod aplikace zatížení je definován přímo v okně 2.2 Zatížení prutů. Díky kuželovým nosníkům se při výpočtu použije střední hodnota výšky průřezu. V okně 1.4 doplňkového modulu RF- / FE ‑ LTB (všech sedm stupňů volnosti) můžete definovat okrajové podmínky substruktury. Potom můžete zahájit výpočet.

V tomto modelu vyplývá kritický součinitel zatížení α cr ve výši 2,379 (viz obrázek). Tvar režimu můžete také zobrazit graficky v okně Okno 2.3 Nedokonalosti (klikněte na tlačítko [Vybrat nedokonalosti]) pro účely kontroly a vyhodnocení. Doporučuje se změnit zobrazení výsledků deformace na „Cross-Sections Coloured“ v Navigátoru zobrazení a nastavit faktor zobrazení v panelu.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
;