Výpočet a použití vzpěrných délek

Tipy & triky

Přídavné moduly RF‑STABILITYRSBUCK programů RFEM a RSTAB umožňují uživatelům provést analýzu vlastních čísel u prutových konstrukcí a na jejím základě stanovit součinitele kritického zatížení a dále tvary vybočení, které vypovídají o potenciálně nestabilních oblastech v modelu konstrukce. Vypočítat lze přitom více tvarů vybočení.

Součinitel kritického zatížení se stanoví vždy pro celou konstrukci. Teprve na jeho základě se určí příslušná kritická zatížení jednotlivých prutů a vzpěrné délky a součinitele.

Na jednoduchém příkladu vetknutého sloupu si blíže vysvětlíme postup. Zatížení působí na hlavu sloupu (například zatížení střechou) a na jeho horní třetinu (například zatížení jeřábem).

Pro konstrukci se stanoví součinitel kritického zatížení 8,591. Tento součinitel se vynásobí normálovými silami na prutech, a dostaneme tak kritická zatížení.

  • Prut 1: Ncr,1 = 8,591 × 550 kN = 4725 kN
  • Prut 2: Ncr,2 = 8,591 × 200 kN = 1718 kN

Pomocí upravené rovnice pro vzpěr se spočítají příslušné vzpěrné délky pro vybočení okolo obou os:
$$\style{font-family:Arial}{{\mathrm N}_\mathrm{cr}\;=\mathrm E\;\times\;\mathrm I\;\times\;\;\frac{\mathrm\pi^2}{{\mathrm L}_\mathrm{cr}}}$$ Z následujícího vztahu lze nakonec určit součinitele vzpěrné délky:
$$\style{font-family:Arial}{{\mathrm k}_\mathrm{cr}\;=\frac{{\mathrm L}_\mathrm{cr}}{\mathrm L}}$$

Nyní můžeme provést posouzení metodou náhradního prutu podle EN 1993‑1‑1. Součinitele vzpěrné délky spočítané v přídavném modulu RF‑STABILITY, případně RSBUCK lze přímo převést do modulu RF‑/STEEL EC3. S ohledem na složitost konkrétního modelu a zadaných zatížení bychom měli ovšem vždy ověřit, zda lepší řešení nebude představovat posouzení stability se zohledněním imperfekcí a vnitřních sil podle teorie II. řádu.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD