Definiowanie i wykorzystywanie długości efektywnych

Wskazówki i porady

Moduły dodatkowe dla RFEM i RSTAB, RF‑STABILITY i RSBUCK , umożliwiają przeprowadzenie analizy wartości własnej dla konstrukcji szkieletowych w celu zdefiniowania współczynników obciążenia krytycznego wraz z kształtami wyboczenia. Istnieje możliwość zdefiniowania kilku kształtów wyboczenia. Dostarczają one informacji na temat obszarów w modelu, obciążonych ryzykiem braku stateczności.

Współczynnik obciążenia krytycznego zawsze jest definiowany dla całej konstrukcji. W oparciu o to, obliczane są odpowiednie obciążenia krytyczne dla poszczególnych prętów, długości efektywnych oraz współczynniki długości efektywnych.

Prosty przykład sztywnego słupa z obciążeniem przyłożonym do głowicy (np. obciążenia stropu) i do górnej trzeciej części (np. obciążenia typu dźwig) szczegółowo wyjaśnia tę procedurę.

W przypadku układu konstrukcyjnego, zdefiniowano współczynnik obciążenia krytycznego na poziomie 8.591. Aby uzyskać obciążenia krytyczne, należy pomnożyć tę wartość przez normalne siły prętów.

  • Pręt 1: Ncr,1 = 8.591 × 550 kN = 4,725 kN
  • Pręt 2: Ncr,2 = 8.591 × 200 kN = 1,718 kN

Odpowiednie długości efektywne dla wyboczenia względem obu osi są obliczanie z wykorzystaniem wzoru Ncr = E × I × π² / Lcr. W końcu, współczynniki obciążenia efektywnego są definiowane ze stosunku kcr = Lcr / L.

Teraz możliwe jest przeprowadzenie wymiarowania pręta równoważnego zgodnie z EN 1993‑1‑1. Współczynniki obciążenia krytycznego obliczane w modułąch RF‑STABILITY lub RSBUCK mogą być bezpośrednio przeniesione do modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3. W zależności od złożoności modelu i obciążenia, należy zawsze sprawdzać, czy obliczenie stateczności z wykorzystaniem imperfekcji i sił wewnętrznych zgodnie z teorią drugiego rzędu byłoby lepszą alternatywą.

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD