Navrhování velkých otvorů v nosnících a průvlacích

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Musí se mimořádně dbát na to, že únosnost nosníků je narušena v oblasti otvorů. Malé otvory se řeší s dostatečnou přesností tak, že se oblast otvorů nahradí modelem rámové konstrukce. V případě velkých otvorů musí však být celá oblast posouzena zvlášť a zvlášť musí proběhnout také modelování.

Možnosti v programu RFEM

Protože otvory v trámech a průvlacích v současné době nejsou zohledněny přímo, je nutné najít řešení pomocí stávajících prostředků. Vzhledem k tomu, že je není možné zadat v programu RF-CONCRETE Members, je nutné je řešit jako plošné konstrukce.

Modelování průvlaků lze bez problémů realizovat pomocí ploch. Díky možnosti vyhodnocování vnitřních sil z výpočtu ploch pomocí výsledkových prutů jako vnitřních sil prutů může být opětovně realizováno posouzení prutů.

Modelování

Betonový nosník nebo průvlak nevymodelujeme běžným způsobem jako trám nebo žebro, ale jako plošnou konstrukci. Poté na této ploše vymodelujeme výsledkový prut, do kterého pomocí cílové oblasti exportujeme vnitřní síly vzešlé z posouzení ploch.

Obr. 01 - Model

Stejný postup můžeme zvolit pro menší průřezy v oblasti otvorů. Těmto výsledkovým prutům je jako průřez přiřazen průřez integrovaných ploch.

Obr. 02 - Parametry integrace Výsledkový prut

Vnitřní síly

Vnitřní síly plochy se pro posouzení výsledkového prutu v programu RF-CONCRETE Members přemění na vnitřní síly prutu. Teprve pak je možné smysluplně posoudit vnitřní síly plochy.

Obr. 03 - Vnitřní síly

Posouzení

Pruty se jako obvykle posuzují v přídavném modulu RF-CONCRETE Members. Průřezy výztuže se posuzují pomocí vnitřních sil prutu ve výsledkovém prutu a aby bylo možné správným způsobem uzpůsobit přechody mezi hlavním prutem a oblastí otvoru, je případně nutné je upravit. Zde se často rozlišují průměry prutů respektive množství výztuže posouzením pásnic v oblasti otvoru jako tlačených či tažených prutů.

Obr. 04 - Optimalizace výztuže; nahoře: bez úprav, dole: potřebná podélná výztuž

Další poznámky k velkým otvorům

Pro výztuž vypočítanou v programu RFEM musí být zohledněny další detaily u výztuže otvorů. Délka kotvení výztuže nad a pod otvorem musí být zvolena tak, aby byla dostatečně ukotvena v tlačené oblasti za diagonálou ve sklonu 45 °. Dále je nutné po obou stranách otvoru vložit příčnou výztuž pro vynesení posouvajících sil. Ta může být navržena například podle směrnice DAfStb-Heft 566 nebo 599. Obě metody jsou přiblíženy v publikaci [3].

Literatura

[1] Manuál RFEM. Tiefenbach: Dlubal Software, únor 2016. Stáhnout
[2] Manuál RF-/CONCRETE Members. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2017. Stáhnout
[3] Hegger, J.; Mark, P.: Stahlbetonbau aktuell 2016. Berlín: Beuth, 2016

Klíčová slova

Otevření Průlom Převládací nosník Betonový nosník

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD