Posouzení na klopení pomocí nového addonu Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) pro RFEM 6/RSTAB 9

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V tomto příspěvku představíme základy používání addonu Vázané kroucení (7 stupňů volnosti). Tento addon je plně integrován do hlavního programu a umožňuje při výpočtu prutových prvků zohlednit deplanaci průřezu. V kombinaci s addony Stabilita konstrukce a Posouzení ocelových konstrukcí lze provést posouzení na klopení s vnitřními silami analýzou druhého řádu při zohlednění imperfekcí.

Aktivace addonů

Addon Vázané kroucení (7 stupňů volnosti) se aktivuje v Základních údajích modelu. Aby bylo možné vypočítat součinitel kritického zatížení pro klopení a použít vlastní tvar jako počáteční tvar imperfekce, je třeba aktivovat také addon Stabilita konstrukce. Pro posouzení ocelového nosníku podle EN 1993-1-1 se aktivuje addon Posouzení ocelových konstrukcí.

Okrajové podmínky pro výpočet s vázaným kroucením

Doplněk rozšiřuje výpočet prutových prvků o 7. stupeň volnosti. Nejedná se přitom o samostatný výpočet na „vyňatých“ jednotlivých prutech, ale o výpočet na celém modelu. Tuhost sousedních prutů nebo zadané podporové podmínky se tak přímo zohlední. Protože deplanace se uvažuje jako lokální vnitřní síla na prutu, není třeba definovat pro deplanaci žádné další globální podporové podmínky.

Pro zohlednění výztuhy nebo vetknutí proti deplanaci máme k dispozici příčné výztuhy prutů. Lze přitom například zadat rozměry čelní desky, a automaticky pak dojde k přepočtu na deplanační pružinu.

Standardně se předpokládá, že na každém konci prutu není bráněno deplanaci a že se nepřenáší mezi sousedními pruty. Pokud chceme uvažovat deplanaci mezi 2 pruty jako spojitou, můžeme vytvořit sadu prutů.

Působiště zatížení

Při výpočtu se 7 stupni volnosti se uvažují zadaná zatížení na pruty v těžišti průřezu. Pro změnu působiště zatížení lze v dialogu pro úpravy přiřadit zatížením excentricitu. Stejně tak se uvažují přípoje na sousední pruty nebo uzlové podpory v těžišti. Jako pomoc pro zadání excentrických spojů můžete použít excentricity prutů nebo tuhé pruty.

Stabilitní analýza

Při aktivaci stabilitní analýzy u konkrétního zatěžovacího stavu lze posoudit stabilitu konstrukce při působení zatížení v daném zatěžovacím stavu. Při analýze vlastních čísel se zohledněním 7. stupně volnosti lze kromě tvaru selhání pro rovinný vzpěr stanovit také tvary selhání pro vzpěr zkroucením a pro klopení a vypočítat součinitel kritického zatížení. Vlastní tvar a součinitele kritického zatížení lze zobrazit ve výsledcích stabilitní analýzy.

Použití imperfekcí z vlastního tvaru s upravenou velikostí

Imperfekce potřebné pro posouzení klopení lze vytvořit úpravou vlastního tvaru. Vytvořte imperfekční stav typu ‚Tvar vybočení‘ a vyberte příslušný vlastní tvar jako výchozí tvar. Po zadání směru a velikosti imperfekce podle normy se vytvoří počáteční prohnutí jako počáteční deformace sítě konečných prvků.

Imperfekci lze nyní zohlednit v kombinaci zatížení při výpočtu vnitřních sil. Vzhledem k tomu, že zvláště u zatížení blížících se kritickému zatížení v kombinaci s imperfekcemi lze také zaznamenat velké hodnoty deformací, doporučuje se pro přesné stanovení vnitřních sil provést výpočet třetího řádu.

Posouzení oceli

Co se týče návrhu ocelových konstrukcí, zohledňují se vnitřní síly stanovené při výpočtu s vázaným kroucením při posouzení podle EN 1993-1-1. Pokud jsou dané složky v některém místě větší než mezní hodnoty nastavené v konfiguraci mezního stavu únosnosti, provede se posouzení srovnávacího napětí (případně se zohledněním účinných průřezových hodnot). Protože se jedná o posouzení stability, je třeba při posouzení uvažovat dílčí součinitel spolehlivosti γM1. Toto nastavení proveďte v konfiguraci mezního stavu únosnosti. Další posouzení stability lze deaktivovat.

Pro jednoduchou analýzu srovnávacího napětí lze případně použít také addon Analýza napětí-přetvoření. Plastické posouzení s vnitřními silami stanovenými při výpočtu s vázaným kroucením není v současnosti možné.

Autor

Dipl.-Ing. Oliver Metzkes

Dipl.-Ing. Oliver Metzkes

Vývoj produktů a péče o zákazníky

Ing. Metzkes se podílí na vývoji přídavných modulů pro ocelové konstrukce a zároveň poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Klopení Vázané kroucení

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 383x
  • Aktualizováno 23. listopadu 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 3. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 3. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 9. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Základní školení

Online školení 14. prosince 2021 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 22. prosince 2021 8:30 - 12:30 CET

Úvod do nového programu RFEM 6

Úvod do nového programu RFEM 6

Webinář 11. listopadu 2021 14:00 - 15:00 EST

Novinky v programech RFEM 6 \n a RSTAB 9

Novinky v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 3. listopadu 2021 13:00 - 14:00 CET

Nové funkce v programech RFEM 6 \n a RSTAB 9

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 15. října 2021 10:00 - 11:00

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EST

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles.

Cena za první licenci
3 990,00 USD
RSTAB 9
Program pro prutové konstrukce

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM 6
RF-STEEL Warping Torsion

Doplňkové analýzy

Uvažování sedmi stupňů volnosti (vázané kroucení) v rámci celého modelu

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB 9
RF-STEEL Warping Torsion

Doplňkové analýzy

Uvažování sedmi stupňů volnosti (vázané kroucení) v rámci celého modelu

Cena za první licenci
1 480,00 USD