Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000236 CS

1. prosince 2017

Markus Baumgärtel Import/Export & BIM RFEM RSTAB

Lze exportovat data z programu RFEM do RSTABu?

Odpověď

Soubory programů RSTAB a RFEM jsou navzájem kompatibilní, to znamená, že úlohy vytvořené v RFEMu lze otevřít v RSTABu. Jediný problém vznikne, pokud jste použili v RFEMu prvky, které RSTAB nezná (plochy, tělesa, křivky apod.). V tom případě načte RSTAB pouze ty části konstrukce, s kterými umí pracovat, a zbytek konstrukce nezobrazí. Uživatel je o tom informován prostřednictvím hlášky. Opačným směrem, tedy z RSTABu do RFEMu, je přenos dat zcela bezproblémový, protože RFEM umí pracovat se všemi typy prvků RSTABu.

Klíčová slova

Kompatibilita Otevřít program RFEM v programu RSTAB Soubor RFEM Soubor RSTAB

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD