Lze exportovat data z programu RFEM do RSTABu?

Odpověď

Soubory programů RSTAB a RFEM jsou navzájem kompatibilní, to znamená, že úlohy vytvořené v RFEMu lze otevřít v RSTABu. Jediný problém vznikne, pokud jste použili v RFEMu prvky, které RSTAB nezná (plochy, tělesa, křivky apod.). V tom případě načte RSTAB pouze ty části konstrukce, s kterými umí pracovat, a zbytek konstrukce nezobrazí. Uživatel je o tom informován prostřednictvím hlášky. Opačným směrem, tedy z RSTABu do RFEMu, je přenos dat zcela bezproblémový, protože RFEM umí pracovat se všemi typy prvků RSTABu.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD