Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jaký je rozdíl mezi základními vnitřními silami, hlavními vnitřními silami a návrhovými vnitřními silami v programu RFEM?

Odpověď

Základní vnitřní síly:

Jedná se o vnitřní síly plochy, které souvisí s lokálním souřadným systémem (x, y, z) plochy. Osy x a y leží v ploše, osa z je kolmá k ploše. Například: Ohybový moment mx představuje ohybový moment vytvářející ohybová napětí ve směru x (nikoliv okolo osy x!)

Hlavní vnitřní síly:

Jedná se o vnitřní síly, které souvisí s hlavními liniemi (1,2,3) plochy. Vnitřní síly ve směru osy 1 představují extrémní hodnoty (maxima a minima). Úhel mezi osou x a osou 1 se zobrazí jako alpha_b pro ohybové momenty.

Návrhové vnitřní síly:

Tyto vnitřní síly jsou zapotřebí pro posouzení železobetonových konstrukcí. Znaménka plus a - znamenají kladnou nebo zápornou stranu plochy.

Vnitřní síly na plochách jsou podrobně popsány v manuálu k programu RFEM:

Přejít do příručky RFEM 5 ...

Klíčová slova

Základní vnitřní síla Hlavní vnitřní síla Jmenovitá vnitřní síla

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD