FAQ 000519 CS 1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

Jak ovlivní vnitřní síly, když omezím počet iteračních kroků na "1" pro výpočetní parametry?

Odpověď

Výpočet bude dokončen rychleji. VUT: Protože byla vypočtena pouze jedna iterace, výsledky jsou správné pouze tehdy, když je pro výpočet zapotřebí pouze jedna iterace. To platí například pro zatěžovací stavy podle teorie I. řádu. Nesmí existovat žádné objekty s nelineárními vlastnostmi (tahové a kompresní tyče).

Kombinace zátěže podle teorie II vyžadují naopak iterativní výpočet. Výsledky pouze jedné iterace jsou proto nesprávné.

Počet možných iterací by měl být vždy dostatečně vysoký. Hodnota může být také mnohem větší než počet skutečně potřebných iterací: bude pouze iterovat podle tolika iterací podle potřeby.

Výsledková tabulka 4.0 ukazuje počet provedených iterací (viz obrázek).

Klíčová slova

Výpočet iterace krok výpočtu

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD