Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000627 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RFEM

Mám problémy s zadáním volných obdélníkových zatížení na šikmých plochách. Musím pro tento účel použít jiný souřadný systém?

Odpověď

Pro zadání zatížení není zapotřebí použít jiný souřadný systém. Zatížení lze aplikovat v lokálním směru z, pokud mají působit obdélníkový na plochu.

Při zadání zatížení je třeba si uvědomit rovinu promítání. Od bodu zadaného v řezu v poloze zatížení je přímka "konstruována" kolmo na rovinu průřezu zatížení. Pokud se tato linie prolíná s plochou v sekci "Na ploše č." , zatížení se pak provede v průsečíku. Tímto způsobem lze podobné zatížení snadno aplikovat na mnoho ploch.

Hranice plošného zatížení se vztahují k průsečíku šedých bodkovaných linií s plochou. Plošné zatížení se tak zobrazí i tehdy, pokud působí kolmo na danou plochu.

Pro zadání souřadnic v grafickém okně by samozřejmě mohl být užitečný lokální souřadný systém.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD