Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001188 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

U podpor, které přenášejí pouze tlakové síly, se zobrazí tahové síly. Jak je to možné?

Odpověď

V kombinaci konstrukcí s vıběrem konstrukce jsou zatěžovací stavy, které jednají alternativně ('nebo') připojeny tak, aby měly kladné a záporné účinky. Záporné součinitele v RC mohou být nebezpečné, pokud jsou spočteny nelineárně. Selhání pružin, tahových prutů apod. Může působit nesprávným směrem a pak je lze posoudit odpovídajícími výsledky.

Výsledky ES jsou kombinovány ze stávajících výsledků: 

Náprava: 

Klíčová slova

Podpora Tlakovou sílu Tahové síly Kombinace Záporné zatížení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD