FAQ 002126 CS

Modelování | Zatížení RFEM RSTAB 5.xx 8.xx

Jak mohu na model aplikovat zatížení větrem a sněhem podle normy?

Odpověď

V programu RFEM / RSTAB jsou v menu „Extras → Generate load“ k dispozici různé generátory zátěže, pomocí kterých lze generovat zatížení sněhem a větrem podle EN, DIN, CTE a ASCE (viz obrázek).

U modelů, které se nevejdou do daného standardního konceptu, lze vzorek zatížení generovat pomocí běžného zatížení (například zatížení nosníkem z plošných zatížení).

Klíčová slova

Zatížení větrem, Zatížení sněhem, Standard, EN, DIN, CTE, ASCE

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD